Uncategorized @sr    RB1 Dnevnik, 4. avgust 2014: Tanja Miščević, Nataša Dragojlović

RB1 Dnevnik, 4. avgust 2014: Tanja Miščević, Nataša Dragojlović

Dnevnik Radio Beograda, emitovan 4. avgusta 2014, o osnivačkoj sednici Radne grupe za Poglavlje 23 Nacionalnog konventa o EU, govore Tanja Miščević, šefica Pregovaračkog tima za pregovore o pristupanju Srbije i EU, i Nataša Dragojlović, koordinatorka Nacionalnog konventa o EU.

Add Comment