Uncategorized @sr    Regionalni konvent o evropskoj integraciji organizuje seminar “Saradnja države i civilnog sektora u oblasti pravosuđa i osnovnih prava

Regionalni konvent o evropskoj integraciji organizuje seminar “Saradnja države i civilnog sektora u oblasti pravosuđa i osnovnih prava

25. februar 2015. godine

Organizacije okupljene u međunarodnoj inicijativi Regionalni konvent o evropskoj integraciji u saradnji sa Kućom ljudskih prava, organizuju seminar pod nazivom “Saradnja države i civilnog sektora u oblasti pravosuđa i osnovnih prava”. Seminar će biti održan u petak, 27. februara 2015. godine s početkom u 11:30, u Aero klubu (Uzun Mirkova 4, Beograd).

Paneli će se baviti iskustvima zemalja Višegradske grupe (Mađarska, Češka, Slovačka, Poljska) i Srbije, Crne Gore i Albanije tokom procesa evropske integracije i pregovaranja o pristupanju EU. U fokusu će biti Poglavlje 23 i saradnja država i organizacija civilnog društva u reformi pravosuđa, borbi protiv korupcije i zaštiti ljudskih prava. Seminar će okupiti predstavnike državnih institucija, organizacija civilnog društva i stručnjake iz ovih 7 država.

Regionalni konvent o evropskoj integraciji (RKEI) se oslanja na iskustva zemalja Višegradske grupe u procesu pristupanja Evropskoj uniji, i ima za cilj jačanje regionalne saradnje država i organizacija civilnog društva u reformskim naporima ka zajedničkom cilju članstva u EU. Teži se uspostavljanju regionalne platforme koja uključuje stručnjake iz zemalja Zapadnog Balkana i Višegradske grupe, kako bi se omogućila razmena znanja i iskustava sa organizacijama civilnog društva, predstavnicima državnih institucija i medija iz Srbije, Crne Gore i Albanije.

Takođe, primeri dobre saradnje predstavnika civilnog društva i institucija, ostvareni kroz dugogodišnji rad Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji u Srbiji i Nacionalne konvencije za integraciju Crne Gore u Evropsku uniju, biće ovom prilikom promovisani i na regionalnom nivou.

Evropski pokret u Srbiji u partnerstvu sa sestrinskim organizacijama, Evropskim pokretom u Crnoj Gori i Evropskim pokretom Albanije, pokrenuo je regionalnu inicijativu Regionalni konvent o evropskoj integraciji, uz finansijsku podršku Nemačkog pakta za stabilnost i Međunarodnog višegradskog fonda.

Partner na seminaru je Kuća ljudskih prava, koordinator Radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji koja prati Poglavlje 23 Pravosuđe i osnovna prava.

Pogledajte agendu događaja.

Add Comment