Uncategorized @sr    Saopštenje povodom godinu dana rada Nacionalnog konventa o EU

Saopštenje povodom godinu dana rada Nacionalnog konventa o EU

7. april 2015. godine

U momentu kada je okončana prva faza procesa pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji, faza analitičkih pregleda, organizacije civilnog društva predstavljaju snažnu i stručnu podršku Vladi Srbije u naporima da prva pregovaračka poglavlja budu otvorena u narednim mesecima.

Organizacije civilnog društva okupljene u Nacionalnom konventu o Evropskoj uniji, saglasne su da je za proces evropskih integracija Srbije neophodno uspostaviti sistem planiranja, konsultacija i informisanja javnosti koji će na najbolji način upotrebiti sve prednosti i instrumente, finansijske i tehničke, kojima Evropska unija podržava reforme u zemljama kandidatima.

Istovremeno, neophodno je da građani Srbije znaju ko u njihovo ime pregovara u Briselu, kako se formulišu pregovaračke pozicije i da li se na najbolji način koordiniraju različite politike koje su predmet pregovora sa EU. Samo otvoren i svakome razumljiv proces evropske integracije Srbije i pregovaranja obezbeđuje razumevanje i podršku građana u sprovođenju reformi i ispunjavanju obaveza koje se u pregovorima sa Evropskom unijom preuzimaju u njihovo ime.

Ukoliko je zaista želja da evropska integracija Srbije postane briga, svojina i odgovornost čitavog društva, i za to se obezbedi puna podrška i legitimitet procesa, potrebno je omogućiti uključivanje čitavog društva u taj proces.

Upravo zato je osnovan Nacionalni konvent o EU koji će i u nastupajućoj fazi pregovora biti konstruktivan partner Vladi i zalagati se za ubrzanje procesa pregovora, dosledno sprovođenje reformi i izgradnju Srbije stabilnih institucija i jake privrede, koja će kao takva postati 29. članica Evropske unije.

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji koji okuplja više od 570 članova u 19 Radnih grupa, prati pregovore Srbije sa Evropskom unijom u svih 35 pregovaračkih poglavlja. Radne grupe čine eminentni stručnjaci, predstavnici nevladinih organizacija, privrede, sindikata, strukovnih udruženja, instituta i fakulteta, kao i lokalnih samouprava i medija.

Za godinu dana rada radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji sačinile su niz preporuka za poboljšanje procesa pregovora koje su upućene Vladi Srbije

U narednoj fazi procesa integracije Srbije – pregovaranju po poglavljima, Nacionalni konvent o EU delovaće kao deo formalne procedure razmatranja predloga pregovaračkih pozicija u Narodnoj skupštini i nastaviće da daje preporuke i stručna mišljenja Vladinim organima i telima uključenim u proces pregovora sa EU.

Povodom godišnjice rada Nacionalnog konventa o EU, u Narodnoj skupštini Republike Srbije se održava druga plenarna sednica Konventa. Plenarna sednica je prilika da se ukrste mišljenja različitih aktera u procesu integracija o najvažnijim pitanjima aktuelnog stanja u odnosima Srbije i Evropske unije, kao i o perspektivi budućih pregovora.

Add Comment