Uncategorized @sr    Saopštenje povodom inicijative NKEU za povlačenje predloga uredbe za ograničenje istraživanja u oblasti odbrane

Saopštenje povodom inicijative NKEU za povlačenje predloga uredbe za ograničenje istraživanja u oblasti odbrane

5. april 2017. godine

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji i predstavnici i predstavnice naučne zajednice i građanskog društva pozivaju Ministarstvo odbrane Republike Srbije da povuče iz procedure usvajanja Predlog Uredbe o oblastima naučnih i drugih istraživanja značajnih za odbranu zemlje i o postupku i uslovima za izdavanje odobrenja za vršenje tih istraživanja zajedno sa stranim licima ili za potrebe stranih lica.

Ova Uredba ograničavanjem akademske slobode i prava na slobodu izražavanja, krši Ustav naše zemlje, ali i Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i Međunarodni pakt o ljudskim i građanskim pravima. Uredba uvodi restrikcije koje ne postoje u demokratskim društvima i kojima se onemogućavaju gotovo sva istraživanja u Srbiji, kao i međunarodna naučna saradnja i znatno otežava rad privrednim subjektima. Njome se ugrožava demokratska kontrola sektora bezbednosti, a bezbednost tretira kao državno, a ne javno dobro, te svodi na odbranu i prenosi u nadležnost Vojske.

Tekst Uredbe suprotan je strateškom opredeljenju za pristupanje EU i učestvovanje u unapređenju međunarodne bezbednosti u saradnji sa drugim legitimnim akterima politike odbrane, kao što su naučna zajednica, građansko društvo i drugi državni organi iz zemlje i inostranstva.

Predložena Uredba onemogućava slobodu i autonomiju istraživanja potrebnih za praćenje napretka pristupnih pregovora, za koje ogranizacije okupljene u Nacionalni konvent o EU imaju mandat na osnovu procedura Vlade Srbije o pregovorima. Takođe, predlog uredbe ugrožava nezavisne studije i istraživanja bezbednosti koje su preduslov za demokratsku kontrolu institucija bezbednosti.

Osim povrede prava, od ogromnog značaja je i to što bi primena ove Uredbe onemogućila ili znatno otežala, međunarodnu naučnu i istraživačku saradnju fakulteta, instituta, državnih institucija i udruženja građana iz Srbije, koja se finansira iz stranih fondova. Na primer, Uredba predviđa obavezu dostavljanja Ministarstvu odbrane anketnih upitnika za istraživanja javnog mnenja u fazi pripreme istraživanja za koje će potencijalno postojati finansijska podrška iz inostranstva, npr. kroz akademske programe istraživanja EU – „Horizont 2020“. Ovo nije u skladu sa prinicipima iz pregovaračkog poglavlja 25 Nauka i istraživanje, čiji su glavni ciljevi stvaranje jedinstvenog evropskog istraživačkog prostora u kome se istraživači, naučna i tehnološka saznanja slobodno kreću, te uključivanje naučnika iz Srbije u međunarodne projekte.

Umesto blanko ograničenja, država treba da osmisli načine da unapredi domaće izvore finansiranja istraživanja, kako kroz povećanje budžeta za nauku, tako i kroz transparentne konkurse za sredstava na raspolaganju institucijama bezbednosti, a namenjenih organizacijama civilnog društva iz budžetske linije 481. Pored toga, definisanje prioritetnih oblasti za unapređenje bezbednosti i odbrane zemlje može biti urađeno samo ako postoje kvalitetna, pravovremena i istraživanja vođena principima struke, uz učešće najšireg spektra aktera iz akademske zajednice, građanskog društva i privrede.

Nacionalni konvent o EU poziva sve fakultete, institute, privredne subjekte i privredna udruženja, medije, kao i udruženja građana da podrže inicijativu za povlačenje ovog spornog predloga Uredbe. Nacionalni konvent o Evropskoj uniji okuplja više od 600 organizacija civilnog društva okupljenih u Radne grupe kako bi pratile tok pregovora i sprovođenja reformi u oblastima iz 35 pregovaračkih poglavlja.

Predlog Uredbe o oblastima naučnih i drugih istraživanja od značaja za odbranu zemljeNKEU Inicijativa za povlačenje Uredbe o istraživanjima u oblasti odbrane, 5. april 2017.Za podršku inicijativi pisati na eukonvent@emins.org. Inicijativu su pokrenule članovi i članice Programskog saveta Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji:

 1. Beogradski centar za bezbednosnu politiku
 2. Beogradski fond za političku izuzetnost
 3. Centar za ekologiju i održivi razvoj CEKOR
 4. Centar za evropske politike
 5. Centar za obrazovne politike
 6. Centar za praktičnu politiku
 7. Društvo informatičara Srbije
 8. Ekonomski institut
 9. Evropski pokret u Srbiji
 10. Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju FEFA
 11. Fondacija centar za demokratiju
 12. Institut ekonomskih nauka
 13. ISAC fond
 14. Koalicija za nadzor javnih finansija
 15. Mreža za ruralni razvoj
 16. Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj NALED
 17. Obrazovni forum
 18. Univerzitet Union
 19. Komitet pravnika za ljudska prava YUCOM

Inicijativu su do sada podržale organizacije civilnog društva:

 1. Akademska inicijativa Forum10
 2. Asocijacija za održivi razvoj
 3. Autonomni ženski centar
 4. Beogradski centar za ljudska prava
 5. CDD Europolis
 6. Centar savremene politike i portal European Western Balkans
 7. Centar za evro-atlanske studije
 8. Centar za evropske politike
 9. Centar za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS)
 10. Centar za istraživanje javnih politika
 11. Centar za međunarodne odnose i održivi razvoj CIRSD
 12. Centar za međunarodne odnose i održivi razvoj CIRSD
 13. Centar za podršku ženama
 14. Centar za prava Romkinja Niš
 15. Centar za primenjene evropske studije
 16. Centar za razvoj civilnog društva (CRCD)
 17. Centar za regionalizam
 18. Centar za slobodne izbore i demokratiju (CeSID)
 19. Centar za socijalnu politiku
 20. Centra za visoke ekonomske studije (CEVES)
 21. CEPRIS
 22. Dijalog
 23. Egal
 24. Fondacija Centar za demokratiju
 25. Forum Roma Srbije
 26. Gayten-LGBT
 27. GM Optimist
 28. Grupa 484
 29. Grupa za analizu i kreiranje javnih politika
 30. Grupa za razvojne politike
 31. Insitut za evropske poslove
 32. Institut za evropske studije
 33. Institut za teritorijalni ekonomski razvoj (InTER)
 34. Klub studenata Fakulteta bezbednosti
 35. Koalicija protiv diskriminacije
 36. Koalicija za pristup pravdi
 37. Komitet pravnika za ljudska prava
 38. Labris
 39. Link plus
 40. Nezavisno društvo novinara Vojvodine
 41. Nezavisno udruženje novinara Srbije
 42. Novosadska novinarska škola
 43. NVO Svet i Dunav
 44. Opservatorija društvenih inovacija
 45. Parada Ponosa Beograd
 46. Partneri Srbija
 47. PRADOK
 48. PROTECTA
 49. Sandžački odbor za ljudska prava
 50. Share Fondacija
 51. Trag Fondacija
 52. Transparentnost Srbija
 53. Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije
 54. Udruženje preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Republike Srbije (UIPS)
 55. UG Zajedno zajedno
 56. Užički centar za ljudska prava i demokratiju
 57. Užički centar za prava deteta
 58. Viktimološko društvo Srbije
 59. Zapadnobalkanski institut
 60. Žene za mir iz Leskovca
 61. Ženska platforma za razvoj Srbije

Članovi akademske zajednice:

81. Adriana Zaharijević, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Univerzitet u Beogradu

82. Biljana Đorđević, asistentkinja na Fakultetu političkih nauka, Univerzitet u Beogradu

83. Danica Milošević-Jović

84. dr Dušan Spasojević, Fakultet političkih nauka

85. dr Bojan Vranić, UB – Fakultet političkih nauka

86. dr Jelena Pešić, Odeljenje za sociologiju, Filozofski fakultet, BU

87. dr Jovo Bakić, Odeljenje za sociologiju, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

88. dr Mirjana Kranjac

89. dr Monika Milosavljević, Filozofski fakultet

90. dr Smiljana Milinkov, Filozofski fakultet, Novi Sad

91. dr Ana Knežević Bojović, naučni saradnik, Institut za uporedno pravo, Beograd

92. dr Biljana Stojić, Istorijski institut Beograd

93. dr Bojana Bodrož, asistent na Filozofskom fakultet u Novom Sadu

94. dr Branko Romcevic, vanredni profesor Fakulteta bezbednosti

95. dr Ilija Batas Bjelić, saradnik, Elektro-tehnički fakultet, BU

96. dr Marijana Petković, Institut za nuklearne nauke „Vinča“, Beograd

97. dr Nada Novaković, Institut društvenih nauka, Beograd

98. dr Vladimir Mihajlović, Balkanološki institut SANU

99. Dragana Prodanović, stručna saradnica na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu

100. Dragiša Mijačić

101. Draško Lazović, član EPF, EPuS

102. Filip Ejdus, Marie Curie istraživač na Univerzitetu u Bristolu i Docent na Fakultetu političkih nauka na Univerzitetu u Beogradu

103. Gazela Pudar Draško, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Univerzitet u Beogradu

104. Gojko Božović

105. Goran Cetinić, nezavisni konsultant

106. Irena Fiket, Klub 500, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Univerzitet u Beogradu

107. Ivan Dimitrijević, asistent na Fakultetu bezbednosti, Univerzitet u Beogradu

108. Ivo Visković, FPN

109. Jelena Cupać, Ph.D., WZB Berlin Social Science Centar

110. Jelena Ćeriman, Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerzitet u Beogradu

111. Jelena Kleut, docentkinja na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu

112. Jovan Ilić

113. Marko Kovačević, istraživač-saradnik, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu

114. Miloš Tomić, slobodni umetnik

115. Milovan Šuvakov, viši naučni saradnk, Institut za fiziku Beograd“

116. Miodrag Gluščević, šef Odeljenja za komunalna i pitanja urbanizma i životne sredine

117. Mirjana Tejić, ekspertkinja iz oblasti antidiskriminacionih politika, rodne ravnopravnosti i zaštite ženskih ljudskih prava

118. Nikola Marković, DIS

119. Nikola Vujinović, doktorand Fakulteta političkih nauka, Univerzitet u Beogradu

120. Nina Dobrković

121. dr Aleksandar Fatić, Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerzitet u Beogradu

122. dr Dragica Vujadinović, Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu

123. dr Dragoljub Mićunović

124. dr Ivana Spasić, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

125. dr Natalija Perisic, Unverzitet u Beogradu – FPN

126. dr Sofija Adžić, Ekonomski fakultet Subotica

127. dr Tatjana Papić, Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu

128. Radmila Milivojević

129. Sanja Lazarević Radak, naučna saradnica, Balkanološki institut SANU

130. Selena Vitezović, Arheološki institut, Beograd

131. Slađana Đurić, redovni profesor, Fakultet bezbednosti Univerziteta u Beogradu

132. Sonja Biserko, Helsinki Committee for Human Rights in Serbia

133. Srđ‎an Prodanović, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Univerzitet u Beogradu

134. Stevan Tatalović, istraživač u oblasti bezbednosti i analitičar migracija

135. Strahinja Brajušković

136. Svenka Savić, Univerzitet u Novom Sadu

137. Svetlana Stanarević, Ph.D., Centar za istraživanje ljudske bezbednosti Fakulteta bezbednosti

138. Vesna Marjanović

139. Vida Ognjenović, predsednica Foruma za Kulturu

140. Zoran Stojanović, dipl.maš.inž., direktor Toplane Niš

141. Zorana Bizetić

Informacije za medije: Radomir Cvetković, 064/6479 097, radomir.cvetkovic@bezbednost.org

Add Comment