Uncategorized @sr    Saopštenje povodom održavanja plenarne sednice Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji

Saopštenje povodom održavanja plenarne sednice Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji

17. jun 2014.

U godini u kojoj je Srbija formalno otvorila pristupne pregovore sa Evropskom unijom, više od 200 organizacija i koalicija civilnog društva Srbije, okupljenih u Nacionalnom konventu o Evropskoj uniji, poziva na uključivanje u rad radnih grupa koje rade na formulisanju mišljenja i preporuka za pozicije Vlade Republike Srbije u pregovorima. Nacionalni konvent o Evropskoj uniji predstavlja nezaobilaznu kariku u pristupnih pregovora Srbije i Evropske unije, čineći ga otvorenim i transparentnim procesom, jer omogućava neposrednu saradnju civilnog društva Srbije sa državnim institucijama zaduženim za vođenje pregovora. Takođe, Nacionalni konvent deluje komplementarno u sferi informisanja, pružajući prekopotrebne informacije i podatke značajne za proces pregovora najširoj javnosti i medijima, kao i ekspertizu, mišljenja i preporuke državnim organima i telima uključenim u pregovaranje. Jedino je na ovaj način moguće postići najširi konsenzus oko članstva Srbije u EU, uz najbolje rezultate, za najkraće moguće vreme.

Nacionalni konvent Evropske unije održava prvu Plenarnu sednicu u petak, 20. juna 2014. godine, u Narodnoj skupštini Republike Srbije na kojoj će, pored koordinatora i članica Radnih grupa Konventa, učestvovati Jadranka Joksimović, ministarka bez portfelja zadužena za evropske integracije, NJ. E. Majkl Davenport, šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Tanja Miščević, šefica Pregovaračkog tima, Aleksandar Senić, predsednik Odbora za evropske integracije Narodne skupštine Srbije.

Značaj i korisnost uloge koju Konvent ima već je prepoznata i do sada su Evropska komisija, Pregovarački tim za vođenje pregovora o pristupanju Srbije sa EU i Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije, dali podršku ovakvom mehanizmu uključivanja civilnog društva u proces pristupnih pregovora.

Tanja Miščević, šefica Pregovaračkog tima Srbije, je u pismu podrške naglasila da su u okviru Konventa organizacije civilnog društva pozvane da svojim aktivnim angažovanjem pažljivo prate proces pregovora, dostavljaju mišljenja, preporuke, predloge i rešenja u saradnji sa predstavnicima Vlade, i zaključila da je u fazi rada na pregovaračkim pozicijama i pregovaranju u okviru poglavlja, neobično važno da glas civilnog društva bude pravilno artikulisan i uvažen.

Srđan Majstorović, zamenik direktora Kancelarije za evropske integracije, je ocenio da će preporuke i zaključci proistekli iz rada Nacionalnog konventa o EU biti od izuzetnog značaja za uspostavljanje šireg društvenog konsenzusa o pitanjima u vezi sa procesom pristupanja Srbije EU, kao i da će se obezbediti transparentan i otvoren dijalog o reformama koje se na tom putu sprovode, istovremeno unapređujući informisanost javnosti.

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji u Srbiji postoji od 2006. godine, kao sveobuhvatna platforma zasnovana na dugogodišnjem poverenju i saradnji najkompetentnijih predstavnika civilnog društva u Srbiji. Uspostavljen je kao stаlnо tеlo u оkviru kојеg sе vоdi tеmаtski struktuirаnа dеbаtа о pristupаnju Srbiје Еvropskoj uniji između prеdstаvnikа nеvlаdinih оrgаnizаciја, stručnjаkа, privrеdе, sindikаtа, prоfеsiоnаlnih оrgаnizаciја i držаvnе аdministrаciје, pоlitičkih pаrtiја, nezavisnih tela. Formiranje 21 radne grupe Nacionalnog konventa iniciralo je više od 20 najistaknutijih organizacija civilnog društva kako bi pratile tok pregovora i sprovođenja reformi u oblastima iz 35 pregovaračkih poglavlja.

Informacije: Maša Živojinović, masa.zivojinovic@emins.org, 063/8369-279

Add Comment