Saopštenje    Saopštenje Skupštine Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji

Saopštenje Skupštine Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji

Sa zadovoljstvom obaveštavamo članice Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji i javnost da je Bojana Selaković, programska direktorka Građanskih inicijativa, imenovana na poziciju nove koordinatorke Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji. Bojana je dokazana aktivistkinja sa višegodišnjim iskustvom u radu u civilnom sektoru. Ujedno, ona je bila aktivna i kao članica Nacionalnog konventa o EU od njegovog osnivanja. Verujemo da će svojim znanjem i zalaganjem doprineti daljem jačanju glasa civilnog društva okupljenog u Nacionalnom konventu o EU.

Koristimo priliku da se zahvalimo Nataši Dragojlović, dosadašnjoj koodinatorki na uspešnom vođenju Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji od 2013. godine. Natašino zalaganje, posvećenost, znanje i energija nemerljivo su doprineli vidljivosti i rezultatima koje je Nacionalni konvent o Evropskoj uniji ostvarivao u dosadašnjem periodu i na tome joj se srdačno zahvaljujemo.