Uncategorized @sr    Sastanak Nacionalnog konventa o EU sa Odborom za evropske integracije o Poglavlju 29

Sastanak Nacionalnog konventa o EU sa Odborom za evropske integracije o Poglavlju 29

18. januar 2017. godine

U Narodnoj skupštini Republije Srbije održan je sastanak Odbora za evropske integracije i predstavnika Radne grupe Nacionalnog konventa o EU za Poglavlje 29 Carinska unija, na temu pregovaračke pozicije za ovo Poglavlje. Sastanku su takođe prisustvovale i šefica Pregovaračkog tima, Tanja Miščević, kao i predstavnici nadležnog Ministarstva finansija i koordinatorka NKEU Nataša Dragojlović.

Marko Malović, koordinator Radne grupe je u skladu sa uspostavljenom procedurom saradnje civilnog društva i Narodne skupštine postavio pitanja koja je Radne grupa pripremila o sadržaju sažetka Pregovaračke pozicije, koja će detaljnije biti razmatrana na sednici Odbora planiranoj za četvrtak, 19. januar. Odbor će pripremiti odgovore i dostaviti ih Konventu u pisanoj formi.

Učesnici sastanka su pohvalili dobro pripremljenu Pregovaračku poziciju i istakli veoma dobru dosadašnju međusobnu saradnju.

Add Comment