Uncategorized @sr    Sastanak Nacionalnog konventa o EU sa Odborom za evropske integracije o Poglavlju 7

Sastanak Nacionalnog konventa o EU sa Odborom za evropske integracije o Poglavlju 7

U Narodnoj skupštini Republike Srbije održan je sastanak Odbora za evropske integracije i predstavnika Nacionalnog konventa o EU, na temu pregovaračke pozicije za Poglavlje 7 Pravo intelektualne svojine. Sastanku su prisustvovali i zamenik direktora Kancelarije za Evropske integracije, Srđan Majstorović, predstavnici Zavoda za intelektualnu svojinu i koordinatorka NKEU Nataša Dragojlović.

Srđan Majstorović uputio je prisutne u trenutni tok pregovora i istakao da je rad Konventa i u Briselu veoma prepoznat kao primer dobre prakse u regionu. Ovaj sastanak je u skladu sa uspostavljenom procedurom saradnje civilnog društva i Narodne skupštine. Predstavnici NKEU su dali komentare i postavili pitanja o sadržaju sažetka Pregovaračke pozicije, koja će detaljnije biti razmatrana na sednici Odbora.

Učesnici sastanka su pohvalili dobro pripremljenu Pregovaračku poziciju i istakli veoma dobru dosadašnju međusobnu saradnju.

Add Comment