Uncategorized @sr    Sastanak o Pregovaračkoj poziciji za Poglavlje 33 Finansijske i budžetske odredbe

Sastanak o Pregovaračkoj poziciji za Poglavlje 33 Finansijske i budžetske odredbe

29. maj 2017. godine

U Narodnoj skupštini Republike Srbije danas je održan sastanak predstavnika Nacionalnog konventa o EU, Radne grupe za Poglaljve 33 Finansijske i budžetske odredbe i Odbora za evropske integracije.

Šefica Pregovaračkog tima, Tanja Miščević, i predstavnici Ministarstva finansija, koje koordinira Pregovaračkom radnom grupom Vlade Republike Srbije za Poglavlje 33, odgovarali su na pitanja članova Konventa i pojasnili stavove i namere Srbije o načinima približavanja standardima i zahtevima EU kada je reč o budžetskim i finansijskim pitanjima i procedurama.

Tanja Miščević je objasnila da nisu traženi prelazni periodi, već će Srbija ulaskom u članstvo biti spremna za preuzimanje obaveza u ovom Poglavlju. „Pregovari će trajati sve dok ne potvrdimo da postoje te i takve institucije koje su u stanju da preuzmu obaveze. U ne očekujem više problema“, naglasila je ona.

Jelena Stojović, državna sekretarka u Ministarstvu finansija predstavila je sadržaj Pregovaračke pozicije i plan za usklađivanja zakonodavnog okvira Srbije sa pravnom tekovinom EU. Brzo i efikasno završena Pregovaračka pozicija je dobila saglasnost EU. Otvaranje tog pregovaračkog poglavlja se očekuje u drugoj polovini godine, tokom estonskog predsedavanja.

Vesna Hreljac Ivanović, šefica Pregovaračke radne grupe pojasnila je da je potrebno oko 2 godine za razvoj tehničkih kapaciteta i prilagođavanje softvera za funkcionisanje sistema. Predočeni su i planovi za obuku kadrova, kao i daljeg jačanja mehanizma koordinacije aktivnosti na nivou vlade.

Ivan Knežević, koordinator Radne grupe Konventa za Poglavlje 33 predstavio je stavove civilnog društva o sadržaju pregovaračke pozicije i vezu ovog Poglavlja sa drugim poglavljima. On je uputio konkretne sugestije za dopunu pojedinih delova Pregovaračke pozicije. Diskusija je vođena o konkretnim aktivnostima za ispunjavanje uslova, kao i o instrumentima koje treba razvijati da bi se budžet Republike Srbije prilagodio budućem funkcionisanju u okviru EU.

Odborom za EU integracije NSRS predsedavao Nenad Čanak, a sastanku prisustvovala i Nataša Dragojlović, koordinatorka Nacionalnog konventa o EU.

Add Comment