Uncategorized @sr    Sastanak Odbora za evropske integracije sa predstavnicima NKEU

Sastanak Odbora za evropske integracije sa predstavnicima NKEU

U Narodnoj skupštini Republike Srbije danas se održava sastanak sa predstavnicima Radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za Poglavlje 2 – Sloboda kretanja radnika i Poglavlje 19 – Socijalna politika i zapošljavanje. Sastanak se održava sa članovima Odbora za evropske integracije povodom predstavljanja predloga pregovaračke pozicije za Poglavlje 2.Predstavnici Fondacije Centar za demokratiju (Sarita Bradaš, Ivan Sekulović, Jovana Pantović) kao koordinatora Radne grupe, predstavili su članovima Odbora komentare i mišljenja članica Radne grupe na predlog pregovaračke pozicije za Poglavlje 2.Poglavlje 2, koje se odnosi na slobodu kretanja radnika, obuhvata četiri podoblasti – pristup tržištu rada, EURES – Evropska mreža službi za zapošljavanje, Koordinacija sistema socijalne sigurnosti i Evropska kartica zdravstvenog osiguranja.Sastanak je otvorio predsednik Odbora za evropske integracije Nenad Čanak. Uvodno izlaganje o elementima predloga pregovaračke pozicije dala je Tanja Miščević, šefica Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Evropskoj uniji.

Add Comment