Uncategorized @sr    Sastanak podgrupe NKEU za Poglavlje 31

Sastanak podgrupe NKEU za Poglavlje 31

U prostorijama Evropskog pokreta u Srbiji održan je sastanak članova pregovaračkog tima Republike Srbije za Poglavlje 31 i predstavnika podgrupe Nacionalnog konventa o EU (NKEU) za poglavlje 31 – Spoljna, bezbednosna i odbrambena politika.

Marina Jovićević, v.d. pomoćnika ministra za spoljne poslove, Vladimir Ateljević, član užeg pregovaračkog tima zadužen za poglavlje 30 i 31 i pukovnik Katarina Štrbac, Direktor Direkcije za evropske integracije Ministarstva odbrane su napravili presek aktivnosti koje je preduzela Vlada u periodu između sastanaka u okviru NKEU. Dodatno, učesnici su razgovarali i o budućim koracima Srbije, kao mogućim načinima ubrzanja procesa pregovora o ovom poglavlju. Na sastanku je naglašena važnost održavanja veza sa civilnim društvom i pozitivnim i proaktivnim pristupom koji su imali svi učesnici sastanka.

U drugom delu sastanka, članovi podgrupe NKEU su razmatrali i diskutovali o mogućnostima i načinima saradnje u okviru poglavlja 31, uključujući i preporuke za Knjigu preporuka NKEU koja se može očekivati u budućem periodu.

Add Comment