Uncategorized @sr    Sastanak Radne grupe NKEU za poglavlja 2 i 19 sa Kristijanom Vestfal

Sastanak Radne grupe NKEU za poglavlja 2 i 19 sa Kristijanom Vestfal

29. jun 2018. godineČlanovi Radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj unijiza poglavlja 2 i 19 sastali su se sa Kristijanom Vestfal iz Direktorata za zapošlјavanje, socijalna pitanja i inkluziju Evropske komisije i razgovarali o napretku u Poglavlju 19 – Socijalna politika i zapošljavanje.Na inicijativu Centra za demokratiju, kao koordinatora Radne grupe, a u očekivanju Akcionog plana za Poglavlje 19 (zapošljavanje i socijalna politika), gospođa Vestfal je predstavila prioritete i politike EU u oblasti zapošljavanja i socijalne politike, kao i u oblasti slobode kretanja radnika.Na sastanku učesnici su imali priliku da razmene mišljenja i informacije sa Kristijanom Vestfal, kao i da se upoznaju sa radom Evropske komisije. Vestfal je takođe ukazala i na bitne delove Izveštaja o napretku.U razgovoru su razmenjena mišljenja o važnosti i dometu učešća civilnog društva, uključujući i socijalne partnere, kako u fazi pripreme zakona, tako i u fazi praćenja njihove primene.Radna grupa NKEU za Poglavlje 2 – Sloboda kretanja radnika i Poglavlje 19 – Socijalna politika i zapošljavanje okuplja sindikate, poslodavce i nevladine organizacije.Izvor: Fondacija Centar za demokratiju

Add Comment