Uncategorized @sr    Sastanak Radne grupe NKEU za Poglavlje 20: predstavljanje ERP-a i ESRP-a

Sastanak Radne grupe NKEU za Poglavlje 20: predstavljanje ERP-a i ESRP-a

U prostorijama Kuće ljudskih prava i demokratije danas je održan sastanak Radne grupe Nacionalnog konventa o EU (NKEU) koja prati Pregovaračko poglavlje 20 (Preduzetništvo i industrijska politika). Tema sastanka je bila predstavljanje Programa ekonomskih reformi (ERP) i Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike (ESRP). Sastanku su prisustvovali članovi ove Radne grupe, predstavnik Ministarstva finansija Vladislav Potežica i Bojana Ružić, koordinatorka za evropske integracije u Timu za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva (SIPRU).Sanja Filipović iz Ekonomskog instituta, koordinatorka Radne grupe NKEU za Poglavlje 20, otvorila je sastanak i pozdravila sve učesnike. Nataša Dragojlović, koordinatorka Konventa, podsetila je da je NKEU dve godine pratio ERP volonterski, kao najveća platforma nevladinih organizacija u Srbiji.„Potpisivanjem okvirnog sporazuma o Platformi za praćenje 12. septembra ove godine, i formalno smo dobili potvrdu da se naše preporuke čitaju i razmatraju u državnim institucijama, od strane donosilaca odluka,“ istakla je Dragojlović.Dragojlović je takođe izjavila kako do kraja decembra traje pilot faza praćenja procesa izrade i primene ERP-a i ESRP-a od strane organizacija civilnog društva, nakon čega će rezultati biti predstavljeni Ministarstvu finansija, ministarstvu za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja i Timu za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva (SIPRU).Učesnici su se složili da vidljivost ERP-a među građanima mora da se poveća, kako bi oni bili svesni šta ovaj dokument znači i kako utiče na njihove živote, ali da se, istovremeno, mora raditi i na njegovoj implementaciji. Filipović je takođe podsetila da u novom ERP-u mora stajati i potreba usvanjanja nove industrijske politike, jer je to i jedan od preduslova za zatvaranje Pregovaračkog poglavlja 20, koje je otvoreno u februaru ove godine.Na sastanku je razgovarano i o značaju prerađivačke industrije, kao i o prioritetnim strukturnim reformama, a Dušan Protić, programski menadžer za unutrašnje tržište i konkurentnost u CEP-u i koordinator radnih grupa za Poglavlja 1, 3 i 28 u okviru NKEU je pričao o daljim aktivnostima i predlozima za naredni ERP koji bi trebalo da bude usvojen za oko mesec dana: neophodne su inovacije, investicije u znanje i digitalizacija prerađivačke industrije, istakao je Protić.„Potrebno je da se lista indikatora koji se prate u ERP-u proširi i obuhvati i sledeće indikatore: BDP po zaposlenom, učešće high-tech u ukupnom izvozu prerađivačke industrije, broj zaposlenih u tehnološki intenzivnim sektorima prerađivačke industrije i učešće usluga sa većom dodatom vrednošću u ukupnom izvozu usluga,“ objasnio je Protić.Nacionalni konvent o Evropskoj uniji prеdstаvlја stаlnо tеlo u оkviru kојеg sе vоdi tеmаtski struktuirаnа dеbаtа prеdstаvnikа držаvnе аdministrаciје, pоlitičkih pаrtiја, nеvlаdinih оrgаnizаciја, stručnjаkа, privrеdе, sindikаtа i prоfеsiоnаlnih оrgаnizаciја о pristupаnju Srbiје Еvropskoj uniji.Izvor: Centar za evropske politike

Add Comment