Aktuelno    Sastanak radne grupe za Poglavlje 22 sa predstavnicima Ministarstva za evropske integracije povodom nacrta zakona o kohezionoj politici

Sastanak radne grupe za Poglavlje 22 sa predstavnicima Ministarstva za evropske integracije povodom nacrta zakona o kohezionoj politici

Radna grupa za poglavlje 22: Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenta, koja funkcioniše u okviru Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU), 27. juna održala je sastanak sa predstavnicima Ministarstva za evropske integracije (MEI), na temu uspostavljanja i funkcionisanja sistema za upravljanje kohezionom politikom.

Nakon uvodnog obraćanja, Bojane Selaković, Koordinatorke NKEU, prisutnima se obratila dr Jelica Minić, Predsednica Evropskog pokreta u Srbiji (EPuS), i Koodinatorka Klastera 5: Resursi, Poljoprivreda i Kohezija, za koji je zadužen EPuS i naglasila važnost poštovanja principa “sveobuhvatnog partnerstva” i uključivanja udruženja građana u procese evropskih integracija.

Tema razgovora je bio Nacrt zakona o uspostavljanju i funkcionisanju sistema za upravljanje kohezionom politikom. Iako se radi o zakonu o kohezionoj politici, koji će biti aktuelan kada Srbija postane zemlja članica Evropske unije i biti u prilici da koristi sredstva Strukturnih fondova, zaključeno je da se paralelno sa izgradnjom sistema za upravljanje kohezionom politikom mora paralelno raditi i na retencionim politikama ne samo kada su u pitanju zaposleni u Ministarstvu za evropske integracije, koji rade na ovoj vrsti poslova, već i na izgradnji kapaciteta na regionalnom, ali i na lokalnom nivou.

Predstavnici Ministarstva za Evropske integracije, Branko Budimir, pomoćnik ministra, Sektor za planiranje, programiranje praćenje i izveštavanje o sredstvima EU i razvojnoj pomoći, kao i potpredsednik pregovaračke grupe za Poglavlje 22: Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata, i Boris Milanović predstavili su članovima radne grupe NEKU za Poglavlje 22 Zakon, kao i naveli primere komparativnih rešenja drugih zemalja u EU u pogledu zakona koji reguliše kohezionu politiku.

Sastanak je ispred Radne grupe za Poglavlje 22: Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata, pripremila, koordinirala i vodila, dr Valentina Ivanić, Koordinatorka Radne grupe NKEU za Poglavlje 22.