Poglavlje 3    Sednica Radne grupe Konventa za poglavlje 3

Sednica Radne grupe Konventa za poglavlje 3

Izvor: CEP

U Centru za evropske politike održana je sednica Radne grupe 3 Nacionalnog konventa o EU za poglavlje 3 „Pravo poslovnog nastanjivanja i sloboda pružanja usluga“, kojom rukovodi CEP. Pored stalnih članova Radne  grupe sastanku su prisustvovali predstavnik Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, koje rukovodi pregovaračkom grupom 3, kao i predstavnici Privredne komore Srbije, NALED, lobista u Republici Srbiji, Sloveniji i EU i pravni konsultanti angažovani preko GIZ projekta na izradi analize u oblasti zanatstva u R. Srbiji sa preporukama.

Sastanak je bio tematskog karaktera, a Dušan Protić, programski menadžer CEP-a za unutrašnje tržište i koordinator ove radne grupe, otvorio je sednicu i predstavio temu za diskusiju: pitanja zakonskog uređenja u oblasti zanatstva – ranije i aktuelne zakonske inicijative, čiji je cilj donošenje Zakona o zanatstvu, razlozi za donošenje ovog zakona, odnosno da li je potrebno pripremiti i doneti poseban Zakon o zanatstvu, sprovesti izmene i dopune drugih sektorskih propisa, ili nije potrebno menjati i dopunjavati zakonodavstvo, nego urediti oblast zanatstva putem „mekog“ prava (kodeksi, smernice, preporuke i dr, koje donosi Privredna komora Srbija i druge poslovne asocijacije).

Tokom diskusije prisutni su u predstavili specifične izazove vezane za oblast zanatstva, iskustva susednih zemalja, a razmatrana su i alternativna rešenja.

Zaključak sednice je da preovlađuje mišljenje da ova oblast treba biti uređeno krovnim zakonom, čiji je cilj očuvanje i razvoj zanatstva, zaštita od nelojalne konkurencije, garancija kvaliteta, zaštite potrošača. Zakonodavno rešenje treba da bude bez restrikcija i ustanovljavanja novih obaveza, uz uspostavljanje registra zanata, u koji bi upis bio besplatan i sprovodio se elektronskim putem. Ove poslove bi mogla da obavlja Privredna komora Srbije kao povereno javno ovlašćenje, alternativno Ministarstvo privrede, Ministarstvo trgovine ili APR.