Uncategorized @sr    Sednica RG NKEU za Poglavlje 8, Politika konkurencije

Sednica RG NKEU za Poglavlje 8, Politika konkurencije

U prostorijama NALED-a održana je sednica Radne grupe Nacionalnog konventa o EU, koja prati pregovore u Poglavlju 8, Politika konkurencije. Ovaj sastanak je po prvi put na jednom mestu okupio predstavnike Komisije za zaštitu konkurencije, Odeljenja za kontrolu državne pomoći Ministarstva finansija, predstavnike Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, člana Pregovaračkog tima kao i predstavnike organizacija civilnog društva.

Naglašeno je da se u narednom periodu ne očekuje otvaranje ovog Poglavlja, ali da je neophodno da radimo na pripremama i usaglašavanju merila vezanih za politiku konkurencije, kako bismo što spremnije dočekali samo otvaranje. Profesorka Fakulteta političkih nauka i članica Pregovaračkog tima, Sanja Danković Stepanović, naglasila je odličnu saradnju sa NKEU i pohvalila zajednički rad obe strane na aktivnostima i doprinosima koje se odnose na ovo poglavlje. Na sastanku je takođe zaključeno da je neophodno pojačati kadrovske kapacitete, kako bi se ovaj posao što brže i kvalitetnije odvijao.

Koordinator RG NKEU, Slobodan Krstović, najavio je da će se nastaviti sa praćenjem aktivnosti i daljim radom vezanim za Politiku konkurencije, dok je koordinatorka NKEU, Nataša Dragojlović, podvukla važnost ovakvih sastanaka i međusobnog informisanja i delovanja a zarad što kvalitetnijeg ispunjavanja merila i potom samog otvaranja poglavlja.

Add Comment