Uncategorized @sr    Skrining za poglavlje 19

Skrining za poglavlje 19

10.02.2014

U Briselu 10. februara počinje trodnevni eksplanatorni skrining za poglavlje 19 Socijalna politika i zapošljavanje. Ovo poglavlje se bavi pitanjima radnog prava i socijalne sigurnosti, politike zapošljavanja i socijalnog dijaloga.

Najznačajniji ciljevi EU u ovom Poglavlju jesu poboljšanje sistema socijalne zaštite, povećanje obrazovnog nivoa radne snage, postizanje visoke stope zaposlenosti uz naročit osvrt na kategorije koje su manje zastupljene na tržištu rada, obezbeđivanje odgovarajućih uslova rada kao i socijalno uključivanje.

Add Comment