Uncategorized @sr    Srbiji potrebna kvalitetnija struktura privrede uz veće učešće visokih tehnologija u industriji

Srbiji potrebna kvalitetnija struktura privrede uz veće učešće visokih tehnologija u industriji

17. april 2018. godine

U Srbiji je srednja visoka i visoka tehnologija zastupljena u industriji sa 23%, što je 5 puta manje nego u Sloveniji i 10 puta manje nego u Nemačkoj. Umesto da povećavamo udeo visoke tehnologije u industrijskoj proizvodnji (IT, farmaceutika, biotehnologije, nanotehnologije), favorizujemo prehrambenu, duvansku, tekstilnu i industriju nameštaja. Evropska unija traži reviziju postojeće Strategije industrijskog razvoja (Startegija), koja je usvojena 2011. godine, dok u Srbiji postoji konsenzus svih aktera u društvu o neophodnosti donošenja nove Strategije. Uprkos opštoj saglasnosti, u praksi se već dugo ništa ne dešava. Da bismo postali zemlja sa stabilnom ekonomijom i većim stopama rasta, neophodna nam je vizija, pravac razvoja i dugoročan plan. „Treba da sredimo situaciju u našoj kuću zbog nas samih, a ne zbog Evropske unije“, objasnila je Sanja Filipović (Ekonomski institut), koordiantorka Radne grupe NKEU za Poglavlje 20.

„Biće nam potrebno mnogo truda i volje kako bismo svim subjektima industrijske politike u Srbiji pomogli da uhvate korak sa svetom“ – zaključio je Zoran Tripovski, sekretar Udruženja industrije Privredne komore Vojvodine, koji je u Novom Sadu ugostio članove Radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU) za Poglavlje 20 – Preduzetništvo i industrijska politika.

Dina Rakin, menadžerka NKEU, podsetila je da je uloga Konventa u procesu evropskih integracija Srbije da u pregovore uključi što veći broj zainteresovanih strana. Potrebno je ublažiti distancu i izgraditi poverenje između države i drugih aktera u društvu. Takođe, važan zadatak civilnog društva je mobilizacija građana, sa jedne strane, ali i podrška državi kroz analizu javnih politika i definisanje preporuka.

Sanja Filipović istakla je kako se često čuje da je to jedno od najjednostavnijih poglavlja. Međutim, u praksi postoji veliki broj problema. Poglavlje o preduzetništvu i industrijskoj politici otvoreno je još u februaru prošle godine, ali se od tada ništa značajno nije promenilo. Cilj današnjeg sastanka je da se izlože problemi sa terena i predlozi za njihovo rešavanje. Ona je dodala da postojeća Stategija je pisana još 2009. godine, a usvojena 2011. Njen sastavni deo je Akcioni plan, koji se ne primenjuje.

Članovi Radne grupe NKEU za Poglavlje 20 istakli su nekoliko prioriteta za napredak industrijske politike Srbije: socijalni dijalog i pravna država, povezivanje Strategije industrijskog razvoja sa Strategijom pametne specijalizacije (Smart Specialization Strategy), dosledna primena strateških dokumenata, akcionih planova i drugih propisa, povezivanje industrijske politike sa energetikom.

Radna grupa Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za Poglavlje 20 – Preduzetništvo i industrijska politika i Privredna komora Vojvodine održali su danas u Novom Sadu zajednički sastanak na temu Kako unaprediti konkurentnost nacionalne industrije.

Add Comment