Saopštenje    SREMSKA MITROVICA: GDE JE MESTO LOKALNIM ZAJEDNICAMA U PROCESU INTEGRACIJA

SREMSKA MITROVICA: GDE JE MESTO LOKALNIM ZAJEDNICAMA U PROCESU INTEGRACIJA

Organizacije civilnog društva na lokalu suočavaju se sa sve težim uslovima za nesmetan rad. Ograničen prostor za aktivizam i pristup informacijama od javnog značaja, čini da se lokalne organizacije civilnog društva sve češće gase. Potrebno je da se kroz već postojeće mehanizme uključivanja civilnog društva, podrže organizacije na lokalu, a donosioci odluka podstaknu na saradnju sa lokalnim organizacijama. Ovo su neki od zaključaka sa jučerašnje radionice u Mitrovici koju je Nacionalni konvent o EU organizovao u saradnji sa Evropskim pokretom iz Sremske Mitrovice.

Okupljenim predstavnicima civilnog društva obratili su se Nataša Dragojlović, koordinatorka Nacionalnog konventa o EU i Dragiša Mijačić, direktor Instituta za teritorijalni razvoj i koordinator Radne grupe Nacionalnog konventa za poglavlje 35.

Budući da Srbija nastavlja pregovore po novoj metodologiji, na radionici su predstavljene izmene u procesu pregovora o pristupanju Evropskoj uniji. Takođe, diskutovalo se kako da uz pomoć EU unapredimo život van Beograda i većih gradova kao i gde je tu mesto lokalnim zajednicama i lokalnim organizacijama civilnog društva. Bez aktivnog civilnog društva na lokalu, ne možemo doći do suštinskog prilagođavanja evropskim standardima. Proces evropskih integracija je prilika da se vratimo i na pitanja regionalnog razvoja kako bismo iskoristili dostupne fondove Evropske unije za unapređenje života na lokalu. Srbija može da uči o efikasnom korišćenju pristupnih fondova EU na primerima zemalja Centralne i Istočne Evrope koje su danas države članice.

Radionica u Sremskoj Mitrovici je bila prva radionica u nizu koje će Nacionalni konvent organizovati širom Srbije tokom maja meseca. Naredna radionica zakazana je za 17. maj i biće održana u Subotici.

Add Comment