Saopštenje    SUBOTICA: Lokalne zajednice ključne na putu ka Evropi

SUBOTICA: Lokalne zajednice ključne na putu ka Evropi

Kako lokalne zajednice mogu da doprinesu pridruživanju Srbije  Evropskoj uniji, te gde je njihovo mesto u tom procesu i koju ulogu imaju, bile su neke od tema radionice koju je organizovala nevladina organizacija Nacionalni konvent o Evropskoj uniji. Učesnici su bili predstavnici organizacija civilnog društva iz Subotice, ali i okolnih gradova, među kojima  i Nikola Blagojević iz Sremskih Karlovaca, član Pokreta gorana Vojvodine. Kako navodi, smatra da je uloga organizacija poput njegove da budu svojevrsna spona između građana i vlasti.

Oko 65 odsto standarda koje bi Srbija trebalo da ispuni na putu ka Evropi realizuju se na lokalnom nivou, a u narednom periodu trebalo bi raditi na unapređenju saradnje organizacija civilnog društva sa lokalnom samoupravom.

Organizacije civilnog društva imaju veoma bitnu ulogu koja se ogleda  u mobilizaciji građana i komunikaciji sa njima o tome šta donosi Evropska unija, te kako izgleda proces pridruživanja.

Glas lokalnih zajednica mora da se čuje, veoma je bitno kako se ljudi koji žive van velikih gradova organizuju, kako vide razvoj svojih sredina, te kako mogu da iskoriste sve potencijale koje proces integracije Srbije u Evropsku uniju pruža, saglasni su iz Nacionalnog konventa.

Na radionici je bilo reči i o prednostima i preprekama pristupanja naše zemlje Evropskoj uniji, o tome da li organizacije civilnog društva imaju dovoljno kapaciteta, te o neophodnim koracima poput udruživanja i dijaloga sa predstavnicima vlasti na svim nivoima, od republičkog do lokalnog.

Izvor: TV Subotica

Add Comment