Uncategorized @sr    Učešće građana u procesu donošenja odluka ključno za uspeh EU integracija

Učešće građana u procesu donošenja odluka ključno za uspeh EU integracija

22. decembar 2015.Nacionalni konvent o Evropskoj uniji poziva Odbor za kulturu i informisanje Skupštine Srbije da prihvati legitimne predloge civilnog društva za predstavnika u Savetu Regulatornog tela za elektronske medije (REM). U trenutku kada se otvaraju prva poglavlja u procesu evropskih integracija, neophodno je držati se principa suštinskog uključivanja civilnog društva u procese odlučivanja, naročito u oblastima koje su Izveštajem o napretku Republike Srbije označene kao problematične.Odbor za kulturu i informisanje je poništio izbor legitimno izabranih kandidata za Savet REM-a. Nedemokratskom, samim tim i neprihvatljivom promenom procedure u toku izbornog procesa, koje sve vreme diktira Odbor, na delu je izborni inženjering kojim bi se na ovo mesto ponovo doveo postojeći član Saveta REM-a kome sada ističe mandat. Odluka sa poslednje sednice da se traži autentično tumačenje Zakona o elektronskim medijima, predstavlja samo način za zaustavljanje legitimnog procesa. Zakon ne definiše, niti treba da definiše, način izbora u okviru civilnog društva kao ovlašćenog predlagača, jer bi to onda bilo potpuno zadiranje u nezavisnost nevladinog sektora. Odbor je takođe odbio, bez adekvatnih argumenata, legitimne predloge Srđana Dragojevića i Vesne Marjanović, članova Odbora, da se ponovi cela procedura ili organizacije ovlašćeni predlagači pozovu na sednicu Odbora.Podsećamo Skupštinu Srbije da se u Izveštaju o napretku ističe se da je „osnaženo civilno društvo klјučna komponenta svakog demokratskog sistema i potrebno je da ga državne institucije kao takvo priznaju i u skladu sa tim prema njemu postupaju.“Takođe, u nekoliko navrata se poziva Vlada Srbije da „ojača nezavisnost Regulatornog tela za elektronske medije kako bi bolјe podržala uređivačka nezavisnost u medijima“ i da „je potrebno ojačati njegovu nezavisnost kako bi aktivno i propisno vršilo svoju funkciju“, te da „Regulatorno telo treba da bude potpuno nezavisno tokom nadzora ispunjavanja programskih obaveza emitera“.Odluke Odbora za informisanje i kulturu, donete većinom glasova, kao i obaveštenje ovlašćenim predlagačima devet članova ovog odbora iz vladajuće stranke, direktno se kose sa principima građanske participacije, jačanja nezavisnosti institucija koje se bave medijima, vladavini prava i osiguravanja poštovanja ljudskih prava u elektronskim medijima. Nepoštovanje ovih principa negira do sada postignute rezultate u procesu evropskih integracija i snižava mogućnost brzog otvaranja poglavlja koji se tiču osnovnih sloboda i sloboda medija.Nacionalni konvent o Evropskoj uniji u Srbiji je stаlnо tеlo u оkviru kојеg sе vоdi tеmаtski struktuirаnа dеbаtа о pristupаnju Srbiје Еvropskoj uniji između prеdstаvnikа nеvlаdinih оrgаnizаciја, stručnjаkа, privrеdе, sindikаtа, prоfеsiоnаlnih оrgаnizаciја i držаvnе аdministrаciје, pоlitičkih pаrtiја, nezavisnih tela. Formiranje 21 radne grupe Nacionalnog konventa iniciralo je više od 20 najistaknutijih organizacija civilnog društva kako bi pratile tok pregovora i sprovođenja reformi u oblastima iz 35 pregovaračkih poglavlja.

Kontakti:Maja Stojanović, izvršna direktorka Građanskih inicijativa (članica NKEU), maja@gradjanske.org,Ivana Lazarević, asistent, ivana.lazarevic@emins.orgMaša Živojinović, PR, masa.zivojinovic@emins.org

Add Comment