Uncategorized @sr    Uređenje oblasti javnih nabavki od velikog interesa za Srbiju

Uređenje oblasti javnih nabavki od velikog interesa za Srbiju

8. mart 2016. godine

Sažetak pregovaračke pozicije za poglavlje 5 Javne nabavke, koju je utvrdila Vlada, predstavljen je juče članovima Radne grupe Nacionalnog konventa o EU na posebnom sastanku organizovanom na inicijativu Odbora za evropske integracije. Dokument su predstavili Aleksandar Senić predsednik Odbora za evropske integracije Narodne skupštine RS, Tanja Miščević, šefica Pregovaračkog tima i Predrag Jovanović direktor Uprave za javne nabavke i predsednik Pregovaračke grupe za poglavlje 5.

Pregovaračka pozicija za poglavlje 5 je prethodno usaglašena sa Evropskom komisijom, prema rečima Tanje Miščević. „Pregovaračka pozicija za ovo poglavlje donosi i konkretan Akcioni plan za usklađivanje institucionalnog i zakonskog okvira sa pravnim tekovinama EU“, rekao je Predrag Jovanović. Takođe je naglasio da se ova oblast konstantno menja i usavršava na nivou EU i da će Srbija morati da se usklađuje i sa novim Direktivama EU u narednom periodu.

Ovaj sastanak rezultat je primene Odluke koju je Odbor doneo u junu 2014. godine a koja nalaže da predstavnici Odbora imaju obavezu da razmatraju komentare organizacija civilnog društva uključenih u NKEU pre usvajanja pregovaračkih pozicija za sva poglavlja. Koordinatorka NKEU, Nataša Dragojlović izrazila je zadovoljstvo primenom uspostavljenih procedura za usvajanja pregovaračkih pozicija čiji je deo postao i NKEU zahvaljujući prethodnom procesu konsultacija i razumevanju pokazanom od strane Odbora za evropske integracije i Pregovarački tim. U narednim danima očekuje se da će po istoj proceduri biti razmatrane i pregovaračke pozicije za poglavlja 23 i 24, najavio je predsednik Odbora, Aleksandar Senić.

Na sastanku je ocenjeno da je uređenje oblasti javnih nabavki od velikog značaja za Srbiju budući da je u tesnoj vezi sa oblastima vladavine prava, borbe protiv korupcije i uspostavljanja efikasnog sistema javnih finansija. Otvaranje ovog poglavlja i preuzimanje obaveza koje nas približavaju evropskim standardima, daće dodatan prostor organizacijama civilnog društva da vrše nadzor nad javnim nabavkama i utiču na praćenje ispunjavanja obaveza. Poglavlje 5 će najverovatnije biti otvoreno zajedno sa poglavljima 23 i 24, na leto 2016. godine.

Članovi Radne grupe uputili su komentare za usavršavanje i dopunjavanje pregovaračke pozicije naročito u oblastima jačanja kapaciteta službenika za sprovođenje javnih nabavki, ojačavanje nadzornog mehanizma pri javnim nabavkama, poštovanja institucije građanskog nadzornika, uvođenje socijalnog aspekta u proces javnih nabavki tj. pažljive provere da li učesnici u tenderima poštuju svoje zakonske obaveze prema zaposlenima, uspostavljanje centralizovanog sistema planiranja javnih nabavki i dr.

Članovi Odbora za evropske integracije danas će se izjasniti da li prihvataju Pregovaračku poziciju za poglavlje 5 kao i koji su komentari članova NKEU prihvaćeni.

Add Comment