Uncategorized @sr    Usvojene smernice za uključivanje OCD u proces donošenja propisa

Usvojene smernice za uključivanje OCD u proces donošenja propisa

3. septembar 2014. godine

Adobe-PDF-icon

Smernice za uključivanje organizacija civilnog društva u proces donošenja propisa

Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj u utorak, 26. avgusta 2014. godine, a na predlog Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom usvojila „Smernice za uključivanje organizacija civilnog društva u proces donošenja propisa“ (Zaključak 05 broj 011-8872/2014).

Svrha Smernica je usmeravanje rada organa državne uprave u pogledu uključivanja organizacija civilnog društva u postupke pripreme, donošenja i praćenja primene propisa, radi obezbeđivanja njihove delotvorne i efikasne primene.

Osnovni ciljevi Smernica su dalje unapređenje učešća organizacija civilnog društva u procesima pripreme, donošenja i praćenja primene propisa kojima se uređuju pitanja i zauzimaju stavovi od javnog interesa, dok nivoi njihovog učešća u tim procesima mogu obuhvatiti informisanje, savetovanje, uključivanje i partnerstvo.

Preporučeni principi na kojima treba da se vrši uključivanje organizacija civilnog su njihovo aktivno u svim fazama procesa donošenja propisa, uzajamno poverenje između organa državne uprave i organizacija civilnog društva, otvorenost i odgovornost, delotvornost, efikasnost i ekonomičnost, blagovremeno informisanje o planu donošenja propisa, omogućavanje učešća osoba sa invaliditetom u postupcima donošenja propisa, povratna informacija o rezultatima, kao i usklađenost primene principa učešća u organima državne uprave.

Vlada je tekstom Smernica preporučila da se, pored organa državne uprave, i organi autonomne pokrajine i organi jedinica lokalne samouprave u procesu donošenja propisa pridržavaju načela navedenih u Smernicama.

Tekst „Smernica za uključivanje organizacija civilnog društva u proces donošenja propisa“ zajedno sa Zaključkom objavljen je u „Službenom glasniku Republike Srbije” br.90/2014.

Add Comment