Saopštenje    Vreme za istorijski iskorak u odnosima Srbije i Evropske unije
Plenarna sednica

Vreme za istorijski iskorak u odnosima Srbije i Evropske unije

Danas je u Domu Narodne skupštine održana deseta plenarna sednica Nacionalnog konventa o EU. Plenarna sednica je godišnji krovni događaj Nacionalnog konventa i prilika za ocenu napretka Srbije na evropskom putu. U otvorenom dijalogu organizacija civilnog društva i nadležnih institucija razmatraju se mogućnosti za suštinske reforme u društvu u okviru procesa evropskih integracija.

„Bez obzira na sve dosadašnje izazove, stagnaciju, i promene u dinamici pristupanja Srbije Evropskoj uniji, Srbija i Zapadni Balkan imaju istorijsku šansu da naprave iskorak na evropskom putu.“ istakla je koordinatorka Nacionalnog konventa, Bojana Selaković. Potrebno je da evropske integracije budu okvir za neophodne reforme i suštinski preobražaj društva što je u interesu građana Srbije. Članovi Konventa su svesni da je evropski put Srbije zahtevan ali izražavaju konstantnu posvećenost istom.

Predsednica Vlade Ana Brnabić istakla je da će Vlada nastaviti dijalog sa organizacijama civilnog društva, a kao osnovne imperative u narednom periodu navela je vladavinu prava, borbu protiv korupcije i medije. Komentarišući odnose Srbije i Evropske unije, ministarka za evropske integracije Tanja Miščević, navela je da Srbija insistira na jačanju niza elemenata saradnje u zajedničkoj spoljnoj i bezbednosnoj politici koja se odnosi i do nivoa uključivanja u misije za održavanje mira.

Članovi Konventa su uputili najviše primedbi na nacrt Zakona o unutrašnjim poslovima. Podsećamo da je nedavno Konvent reagovao molbom da se produži javna rasprava o ovom zakonu. Predsednica Vlade izrazila je jasnu nameru da se uključi u komunikaciju sa Konventom na ovu temu kako bi se razmotrile i razumele primedbe članica Konventa.

Konvent je najbrojnija i najaktivnija platforma organizacija civilnog društva u Srbija, sa stalnom strukturom i aktivnostima, sa institucionalnim uporištem u pregovaračkom procesu i prepoznatljivim identitetom kako od strane predstavnika institucija Srbije i Evropske unije, tako i medija i šire javnosti. Tokom 2023. godine Konvent će organizovati niz tematskih događaja koji će pokrivati napredak u procesu pristupanja po klasterima. Na sednicama će biti okupljene organizacije civilnog društva i nadležne institucije.

 

Link sa sednici: https://www.youtube.com/watch?v=xdicvrNP-wk