Uncategorized @sr    Završne konsultacije NKEU sa ministrom finansija o Programu ekonomskih reformi 2018-2020.

Završne konsultacije NKEU sa ministrom finansija o Programu ekonomskih reformi 2018-2020.

19. januar 2018.

Izrada Programa ekonomskih reformi 2018-2020 počela je uvodnim sastankom 12. septembra 2017. godine. Istog dana potpisana je Platforma za praćenje sprovođenja Programa ekonomskih reformi 2018-2020 (ERP) i Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike (ESRP) u procesu evropskih integracija. Potpisnici Platforme bili su Ministarstvo finansija, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i četiri organizacije Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU): Centar za evropske politike, Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj, Fondacija Centar za demokratiju i Evropski pokret u Srbiji.Ministar finansija, dr Dušan Vujović, rekao je da je format ERP-a za Srbiju malo drugačiji od zemalja članica EU, ali da je zadatak isti. ERP se sastoji iz makroekonomskog dela i prioritetnih strukturnih reformi, koje su organizovane u devet oblasti. „Izrada ovog dokumenta predstavlja vežbu sa ograničenim dometom, koja treba da pokaže i nama u Ministarstvu i javnosti dokle smo stigli u procesu evropskih integracija“, objasnio je ministar. On je, takođe, naglasio da je ERP dobra prilika da se označe prioriteti, ali da to ne znači da se Ministarstvo finansija neće baviti i svim drugim temama.Nataša Dragojlović, koordinatorka NKEU, zahvalila se na transparentnom i inkluzivnom pristupu, koji je obeležio saradnju Konventa i Ministarstva u proteklom periodu. Ona je naglasila značaj Platforme za praćenje sprovođenja ERP-a i ESRP-a i podvukla najvažniji rezultat: „Uspeli smo da dodamo dve prioritetne strukturne reforme“. Koordinatorka Konventa najavila je praćenje efekata mera iz ERP-a na život građana od strane velikog broja organizacija civilnog društva koje su okupljene u Konventu.Koordinatori NKEU predstavili su rezultate rada na praćenju Programa ekonomskih reformi, svako iz domena svoje radne grupe (ekonomske politike, obrazovanje, životna sredina, socijalna politika). Nakon obraćanja koordinatora usledila je diskusija ministra sa članovima NKEU.Završne konsultacije „Predstavljanje Programa ekonomskih reformi 2018-2020“ održane su danas u Klubu narodnih poslanika. Pored ministra finanasija i predstavnika Ministarstva skupu su prisustvovali i brojni članovi Nacionalnog konventa.

Add Comment