Uncategorized @sr    Značajan napredak u oblasti interne finansijske kontrole

Značajan napredak u oblasti interne finansijske kontrole

U oblasti interne finansijske kontrole ostvaren je značajan napredak, konstatovano je na sednici Radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji koja prati pregovaračka poglavlja 5 Javne nabavke i 32 Finansijska kontrola. To se, kako su izvestile predstavnice Ministarstva finansija, pre svega ogleda u usvajanju Strategije razvoja interne finansijske kontrole u javnom sektoru u Republici Srbiji za period 2017-2020. godine.Kada je u pitanju zaštita finansijskih interesa EU, u toku je proces usvajanja Nacionalne strategije za suzbijanje nepravilnosti i prevara u postupanju sa finansijskim sredstvima EU. Važan je i napredak u oblasti zaštite evra od falsifikovanja. Naime, potpisan je sporazum o saradnji Narodne banke Srbije sa Evropskom centralnom bankom, što je ocenjeno kao značajan korak od strane Evropske komisije.Predstavnice Ministarstva su navele da su od otvaranja ovog Poglavlja, krajem 2015. godine, do sada obavljene dve zvanične posete Evropske komisije i da je komunikacija Ministarstvau kontekstu konsultacija u vezi sa strateškim dokumentima svakodnevna. Prilikom poslednje posete predstavnika Evropske komisije, u oktobru 2017. godine, napredak Srbije je pozitivno ocenjen. U nekim oblastima je naglašeno da je postignut značajan napredak, dok je kod drugih samo konstatovan napredak.Koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, Nataša Dragojlović istakla je da je uloga civilnog društva u procesu reformi javnih finansija i reformi javne uprave je značajna. Ona se pre svega ogleda u podizanju svesti građana o Poglavlju 32, objasnila je Dragojlović, koje je pretežno usmerenost na izgradnju administrativnih kapaciteta i zbog toga većinom teže razumljivo javnosti. Jedan od glavnih zadataka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji jeste da pomogne građanima u razumevanju sadržaja pregovaračkih poglavlja i time doprinese rastu poverenja, posebno u ovoj oblasti.Sednica Radne grupe Konventa uz pristustvo predstavnika Ministarstva finansija, održana je u prostorijama Evropskog pokreta u Srbiji u 19. oktobra.

Add Comment