Članovi Radne grupe za Poglavlje 24

Koordinator:

Beogradski centar za bezbednosnu politiku – BCBPSonja Stojanović Gajić

Članovi:

 1. Bojan Elek – Beogradski centar za bezbednosnu politiku
 2. Branko Čečen – Centar za istraživačko novinarstvo Srbije
 3. Centar za istraživanje javnih politika
 4. Dejan Milošević – Centar za razvoj građanskog društva – Protecta
 5. Đordđe Krivokapić – SHARE fondacija
 6. dr Sanja Ćopić – Viktimološko društvo Srbije
 7. Dragan Petković – Južne vesti
 8. Lena Petrović – Beogradski centar za ljudska prava
 9. Marina Matić – Udruženje tužilaca Srbije
 10. Milan Stefanović – Centar za razvoj građanskog društva – Protecta
 11. Nikola Kovačević – Beogradski centar za ljudska prava
 12. Omer Hadžiomerović – Društvo sudija Srbije
 13. Praxis
 14. Radoš Đurović – Centar za zaštitu tražilaca azila
 15. Sena Marić – Centar za evropske politike
 16. Snežana Petijević – Centar za zaštitu tražilaca azila
 17. Sonja Tošković – Beogradski centar za ljudska prava
 18. Vladimir Petronijević – Grupa 484