Pravda, sloboda i bezbednost

Koordinator:

Sonja Stojanović Gajić, Beogradski centar za bezbednosnu politiku – BCBP

Članovi:

 1. Bojan Elek, Beogradski centar za bezbednosnu politiku
 2. Branko Čečen, Centar za istraživačko novinarstvo Srbije
 3. Centar za istraživanje javnih politika
 4. Dejan Milošević, Centar za razvoj građanskog društva – Protecta
 5. Dragan Petković, Južne vesti
 6. Đordđe Krivokapić, SHARE fondacija
 7. Lena Petrović, Beogradski centar za ljudska prava
 8. Marina Matić, Udruženje tužilaca Srbije
 9. Milan Stefanović, Centar za razvoj građanskog društva – Protecta
 10. Nikola Kovačević Beogradski centar za ljudska prava
 11. Omer Hadžiomerović, Društvo sudija Srbije
 12. Praxis
 13. Radoš Đurović, Centar za zaštitu tražilaca azila
 14. dr Sanja Ćopić, Viktimološko društvo Srbije
 15. Sena Marić, Centar za evropske politike
 16. Snežana Petijević, Centar za zaštitu tražilaca azila
 17. Sonja Tošković, Beogradski centar za ljudska prava
 18. Vladimir Petronijević, Grupa 484