Članovi Radne grupe za Poglavlje 24

Koordinator:

Sonja Stojanović Gajić, Beogradski centar za bezbednosnu politiku – BCBP

Članovi:

 1. Bojan Elek, Beogradski centar za bezbednosnu politiku
 2. Branko Čečen, Centar za istraživačko novinarstvo Srbije
 3. Centar za istraživanje javnih politika
 4. Dejan Milošević, Centar za razvoj građanskog društva – Protecta
 5. Đordđe Krivokapić, SHARE fondacija
 6. dr Sanja Ćopić, Viktimološko društvo Srbije
 7. Dragan Petković, Južne vesti
 8. Lena Petrović, Beogradski centar za ljudska prava
 9. Marina Matić, Udruženje tužilaca Srbije
 10. Milan Stefanović, Centar za razvoj građanskog društva – Protecta
 11. Nikola Kovačević Beogradski centar za ljudska prava
 12. Omer Hadžiomerović, Društvo sudija Srbije
 13. Praxis
 14. Radoš Đurović, Centar za zaštitu tražilaca azila
 15. Sena Marić, Centar za evropske politike
 16. Snežana Petijević, Centar za zaštitu tražilaca azila
 17. Sonja Tošković, Beogradski centar za ljudska prava
 18. Vladimir Petronijević, Grupa 484