Aktuelno    Poglavlje 10 (Informaciono društvo i mediji) – Sve veća usaglašenost sa pravnim okvirom EU

Poglavlje 10 (Informaciono društvo i mediji) – Sve veća usaglašenost sa pravnim okvirom EU

Radna grupa za poglavlje 10 je na osnovu podnetih izveštaja nadležnih organa i obavljene javne rasprave povodom Zakona o elektronskim komunikacijama (ZEK) konstatovala napredak u sprovođenju preporuka iz Godišnjeg izveštaja Evropske komisije o stanju u Srbiji za 2022. godine.

Ministarstvo za informisanje i telekomunikacije je pripremilo novi Zakon o elektronskim komunikacijama (ZEK). Zakon se nalazi u proceduri usvajanja u Narodnoj skupštini Republike Srbije, i očekuje se da će biti usvojen na narednom zasedanju. Ocenjuje se da je zakon usklađen sa relevantnim predlozima Evropske unije. Novi ZEK donosi unapređenje i  promenu u sistemu elektronskih komunikacija. Procenjuje se da će samo ovaj zakon pratiti oko 50 podzakonskih akata. Obezbeđena je operativna i finansijska nezavisnost, i velika ovlašćenja data su regulatornim telima RATEL-u i REM-u. Upravo je to i bio dugogodišnji zahtev Evropske unije. Nakon usvajanja ZEK pristupiće se izradi Zakona o širikopojasnom internetu.

Usvojeni su podzakonski akti za uvođenje 5G mobilne mreže a do kraja 2023. godine očekuje se aukcija i izbor ponuđača 5G mobilne usluge.

U okviru  realizacije  Akcionog  plana za sprovođenje Strategije sistema javnog informisanja u Republici Srbiji, u toku su pripreme novih propisa i to: Zakona o javnim informisanju i medijima, Zakona o elektronskim medijima i Zakon o  javnim medijskim servisima.