Poglavlje 20    Cirkularna ekonomija – promena je počela

Cirkularna ekonomija – promena je počela

Dvadeset petog marta ove godine, članovi Radne grupe za poglavlje 20 –  Preduzetništvo iindustrijska politika učestvovali su u diskusiji na temu „CIRKULARNA EKONOMIJA – promena je počela“. Cilj diskusije bio je da se unapredi dijalog i saradnja između svih zainteresovanih strana (državna uprava, privreda, naučna zajednica, civilni sektor)  zbog prelaska sa linearne na cirkularnu ekonomiju.

Prva sesija je bila posvećena stvaranju sistemskih pretpostavki za primenu koncepta cirkularne ekonomije, a panelisti su bili: Aleksandra Vučinić (Ministarstvo zaštite životne sredine), Ladeja Godina Košir (Evropska platforma za cirkularnu ekonomiju), Nenad Milivojević (Ministarstvo privrede), Jana Pavlović (SKGO), Siniša Mitrović (PKS) i Slobodan Krstović (NALED). U drugoj sesiji predstavljeni su uspešni primeri cirkularne ekonomije u privredi, a panelisti su bili: Olivera Zurovac Kuzman(OEBS), Miroslav Tadić (UNDP), Darko Budeč (BUCK), Nikola Stanojević (WhiteLemur), Marija Pantelić (Bosis), Marija Blagojević (Zadruga Kosjerka) i Milan Veselinov (Cirekon).

Za primenu cirkularne ekonomije neophodni su sistemski okvir i koordinisana uloga svih zainteresovanih strana kako bi se razvila tražnja i ponuda (zelene nabavke, podrška privredi u odabranim sektorima, rast domaće ponude), unapredila edukacija i promocija dobre prakse. Ukazano je na značaj cirkularne ekonomije za životnu sredinu, inovacije i ekonomski rast.

Add Comment