Aktuelno    Dopis Narodnoj skupštini RS: Javno slušanje povodom izbora istaknutih pravnika
saopstenje

Dopis Narodnoj skupštini RS: Javno slušanje povodom izbora istaknutih pravnika

U nastavku prenosimo dopis Radne grupe za poglavlje 23:

Povodom zakazanog javnog slušanja na kojem će se predstaviti kandidati koje je Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu predložio za prvi izbor članova Visokog saveta sudstva i za prvi izbor članova Visokog saveta tužilaštva koje bira Narodna skupština iz reda istaknutih pravnika, zakazanog za subotu, 1. april 2023. godine, članice Radne grupe Nacionalnog konventa za Poglavlje 23 izražavaju nezadovoljstvo jer poziv za prisustvo nije upućen svima koji su aktivno učestvovali u procesu izmena Ustava i usvajanja pravosudnih zakona.

U skladu sa Poslovnikom Narodne skupštine nadležni odbor organizuje javno slušanje radi pribavljanja informacija, odnosno stručnih mišljenja pitanjima koje su u nadležnosti odbora. Predsednik odbora na javno slušanje poziva ne samo članove odbora, narodne poslanike, već i druga lica čije je prisustvo od značaja za temu javnog slušanja. Uprkos činjenici da su pojedini članovi Odbora istakli značaj pozivanja članica NKEU na javno slušanje, takav predlog je odbijen. Informacija o javnom slušanju i dalje je nedostupna na internet prezentaciji Narodne skupštine Republike Srbije.

Budući dana javno slušanje nisu pozvana brojna udruženja i organizacije koje su učestvovale u dosadašnjem procesu izmene Ustava i izmena pravosudnih zakona, na ovaj način, dosadašnja praksa inkluzovnog učešča stručne javnosti, posebno one koja prati celokupnu reformu pravosuđa i Poglavlje 23, koje se odnosi na pravosuđe i osnovna prava, je prekinuta. Istovremeno, imajući na umu da je process uspostavljanja novih pravosudnih saveta deo postupka pridruživanja Srbije Evropskoj uniji, nepozivanjem NKEU da prisustvuje javnom slušanju prekršene su i obaveze o saradnji iz Smernica za saradnju Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji. Ove Smernice upućuju na potrebu da NKEU bude konsultovan o različitim pitanjima koja se odnose na pristupne pregovore (čl.6).

Pozivamo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu da pozove sve predstavnike stručne zainteresovane javnosti na javno slušanje, budući da je prisustvo javnosti jedan od preduslova za odabir dobrih kandidata za veoma važne funkcije istaknutih pravnika u pravosudnim savetima. Nadamo se da će loša praksa pri pripremi javnog slušanja biti izuzetak I da se neće ponavljati u budućnosti, prilikom primene pravosudnih zakona koji uređuju rad i funkcionisanje pravosuđa, kao i pripreme drugih akata koji će biti menjani kao posledica promene Ustava Srbije.

Sorry, the comment form is closed at this time.