Aktuelno    Glavni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu mora da prestane sa opstruiranjem primene Zakona o javnom tužilaštvu
saopstenje

Glavni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu mora da prestane sa opstruiranjem primene Zakona o javnom tužilaštvu

Radna grupa NKEU za Poglavlje 23 upozorava javnost na to da učestalo premeštanje javnih tužilaca iz jednog odeljenja u drugo, bez pismenog obrazloženja, uz konstantno kršenje odredbi Zakona o javnom tužilaštvu, ukazuje da glavni javni tužilac šikanira javne tužioce koji su podržali reformu javnog tužilaštva, nakon promene Ustava RS.

Na svečanoj sednici u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu 4. juna 2024. godine, stupilo je na funkciju 27 novoizabranih javnih tužilaca. Za 27 javnih tužilaca to je bila svečana prilika i razlog za profesionalno zadovoljstvo, a glavnom javnom tužiocu, Nenadu Stefanoviću, povod za promenu godišnjeg rasporeda poslova rada u javnom tužilaštvu. To je značilo još jedan povod za raspoređivanje javnih tužilaca u druga odeljenja, usmenim putem na svečanoj sednici, a potom saopštenjem na zvaničnom sajtu VJT u Beogradu, dva dana nakon održavanja svečane sednice.

Zakon ne propisuje da izbor novih javnih tužilaca treba nužno da povlači sa sobom obavezu da pojedini javni tužioci, koji su već duži niz godina na funkciji, moraju u kratkom vremenskom periodu ponovo da budu premešteni. Ovo predstavlja, kako neprimeren uticaj, tako i specifičan vid disciplinovanja svakog javnog tužioca koji se usudi da učestvuje u javnoj debati zalaže se za poštovanje načela vladavine prava. I najbitnije, učestalo premeštanje utiče i na pravo svakog građanina Republike Srbije na kvalitetan i efikasan pristup pravdi.

Ne samo da nije doneta odluka o izmeni Godišnjeg rasporeda poslova, nije doneta ni osnovna Odluka o godišnjem rasporedu poslova i programu rada Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, koju odluku je Nenad Stefanović bio dužan da donese do 1. novembra 2023. godine i dostavi svim javnim tužiocima u pismenoj formi, sa poukom o pravu na izjavljivanju prigovora.

Pozivamo glavnog javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu da prestane sa opstruiranjem Ustavnih izmena, Zakona o javnom tužilaštvu, kao i novousvojenih podzakonskih akata, koje za cilj imaju garantovanje samostalnosti javnih tužilaca, a naročito slobode izražavanja javnih tužilaca. Sa druge strane, pozivamo javne tužioce da koriste nove mehanizme uspostavljene zakonodavnim okvirom, koji su građani podržali, a u cilju zaštite svoje samostalnosti – jer samo samostalan i zaštićen tužilac garant zaštite prava građana.