Aktuelno    e-Uprava podržava vladavinu prava

e-Uprava podržava vladavinu prava

Radna grupa Nacionalnog konventa o EU koja prati poglavlje 10, (informaciono društvo I mediji), održala je 18. jula 2023 okrugli sto na temu  “eUprava i vladavina prava”.

Evropska unija je u svom saopštenju za prošlu godinu upozorila na potrebu porasta vladavine prava i visok stepen korupcije u Srbiji. Uspešan razvoj eUprave stvara uslove za unapređivanje vladavine prava i smanjivanje mogućnosti za korupciju. U toku je trend digitalizacije sve većeg broja nadležnosti uprave i smanjivanje subjektivnog uticaja na njihovu realizaciju. To se vidi u aplikacijama za upis dece u vrtić i školu, dobijanje potvrda iz eKatastra, izdavanje građevinskih  dozvola, evidentiranja vakcinacije protiv Kovida i dr.

Ostvareni efekti su: eliminacija subjektivog uticaja na ostvarivanje prava, ubrzanje procedura, transparentnost postupaka, jednakost građana pred zakonom, standardizacija postupaka i dr.

Problemi su što je: još uvek malo obuhvačenih proceduara, teško digitalno izraziti pojedine faze postupka, još uvek je prisutan otpor iz pojedinih delova duboke države koja želi da zadrži svoj monopol, postoji  strah od digitalne države koja bi bila zasnovana na veštačkoj inteligenciji.                  Upotreba eUprave u Srbiji pokazala se kao način da se smanje mogućnosti za korupciju i efikasnije realizuju pojedina prava građana.

Zaključeno je da treba obezbediti veći uticaj civilnog sektora na razvoj eUprave, dopuniti  Zakon  eUpravi i predložiti detaljnije proučavanje međusobnog odnosa eUprava i vladavine prava.