Saopštenje    Godišnji izveštaj Evropske komisije uručen Nacionalnom konventu o EU
Uručivanje Godišnjeg izveštaja

Godišnji izveštaj Evropske komisije uručen Nacionalnom konventu o EU

Šef Delegacije Evropske unije u Srbiji Emanuele Žiofre uručio je Godišnji izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije. Nacionalni konvent je u ovom izdanju Godišnjeg izveštaja nanovo prepoznat kao važan akter u praćenju i evaluaciji procesa evropskih integracija. Evropska komisija zna da Konvent daje značajan doprinos celokupnom procesu evropskih integracija.

Ambasador Žiofre je predstavio glavne elemente Godišnjeg izveštaja i pozvao na akciju u ključnim oblastima poput vladavine prava i ljudskih prava. Ambasador je izjavio da izveštaj predstavlja politički plan za Srbiju o svemu što je neophodno uraditi zarad približavanja Evropskoj uniji. Ambasador Žiofre se zahvalio Nacionalnom konventu na ulozi i pohvalio civilno društvo za doprinos izveštaju i širim ciljevima daljeg reformisanja Srbije i agende EU.

„Uloga civilnog društva u kreiranju politike i praćenju puta Srbije ka EU je veoma bitna i zato sam došao ovde danas da zvanično predam izveštaj Nacionalnom konventu. Računamo na vas i vaš doprinos Srbiji u rešavanju pitanja u prioritetnim oblastima, prevashodno pravosuđu, suzbijanju korupcije i organizovanog kriminala, slobodi medija, slobodi okupljanja, procesuiranju ratnih zločina pred domaćim sudovima i zaštiti životne sredine. U kontekstu ruske agresije na Ukrajinu, takođe želimo da računamo na naše saveznike da u potpunosti budu sa nama, i zato pozivamo Srbiju da unapredi usklađenost svoje politike sa spoljnom i bezbednosnom politikom EU“, zaključio je ambasador.

Koordinatori Radnih grupa Nacionalnog konventa ocenili su izveštaj iz ugla poglavlja koja prate. Oni su predstavili stavove radnih grupa kada je reč o vladavini prava, političkim kriterijumima, privredi, socijalnoj politici itd. Predstavnici Nacionalnog konventa ocenili su da trenutna situacija zahteva intenzivniju saradnju svih proevropskih aktera u naglašavanju pozitivne uloge EU u razvoju Srbije. Potrebna je sinergija među svim proevropskim akterima kako bi se ostvario značajniji napredak u procesu pristupanja i dalje aktivno angažovanje Nacionalnog konventa u praćenju procesa pristupanja uz naglasak na zagovaračke aktivnosti naročito imajući u vidu da je proces evropskih integracija ključan zagovarački čiji krajnji cilj je razvoj čitave zemlje.

Nacionalni konvent najavio predstojeću Plenarnu sednicu kao događaj na kome će biti predstavljena Knjiga preporuka NKEU i upoređena sa glavnim zaključcima iz ovogodišnjeg izveštaja o našoj državi. Plenarna sednica će okupiti predstavnike civilnog društva, Vlade Republike Srbije, Delegacije EU, diplomatskog jezgra, medija i zainteresovane javnosti.

Sorry, the comment form is closed at this time.