Poglavlje 10    IKT sektor ima interes da Srbija uđe u Evropsku uniju

IKT sektor ima interes da Srbija uđe u Evropsku uniju

Domaći informaciono komunikacionI sektor (IKT) ima interes za ulazak Srbije u Evropsku uniju.

U prvoj polovini 2022. godine IKT sektor ima rast od čak 40 odsto i najveći deo poslovanja obavlja sa državama članicama EU kao i sa Sjedinjenim Američkim Državama. Postoji  interesovanje za dalje širenje poslovanja. Neki od razloga koje su IKT kompanije navele su:  poslovanje na  uređenom tržištu, širenje IT tržišta, profitabilno poslovanje, uspešna poslovno tehnička saradnja, standardizacija poslovanja i dr. Evidentiran je i rast domaćeg IT tržišta od 10 odsto.

U cilju ispunjenja uslova za ulazak Srbije u EU neophodani su: dalji  rast domaćeg IT tržišta, uvođenje novih IT usluga na nivou EU standarda, usvajanje novog Zakona o elektronskim komunikacijama, uvođenje 5G mobilnih komunikacija, porast domaćih ulaganja u nove IKT aplikacije i domaće inovacije, brži razvoj novih IKT kadrova i dr.

Podržana je inicijativa da se pokrene projekat „Uloga IKT sektora u cilju bržeg ulasku Srbije u Evropsku uniju“. Zahvaljujući raspoloživim kadrovima, stečenim znanjima i ostvarenim projektima IKT sektor bi mogao dalje da doprinese razvoju Srbije i pripremama Srbije za ulazak u EU. Moguće i poželjne mere i aktivnosti će se analizirati i konkretizovati u pomenutom projektu.