Berlinski proces    Nacionalni konvent pozdravlja pozitivne pomake u regionalnoj saradnji

Nacionalni konvent pozdravlja pozitivne pomake u regionalnoj saradnji

Nacionalni konvent pozdravlja pozitivne pomake u regionalnoj saradnji poslednjih meseci, kao što je i današnji skup „Mogućnosti ulaganja u obnovljive izvore energije na Zapadnom Balkanu“ na kojem se razgovara o regionalnoj saradnji u oblasti energetike.

Međusektorska radna grupa za regionalnu saradnju razmotrila je danas rezultate obnovljenog Berlinskog procesa čiji je samit održan početkom novembra, kao i rezultate drugih regionalnih inicijativa i organizacija, pre svega napredak u realizaciji Zajedničkog regionalnog tržišta i sporazumi zaključeni u okviru inicijative Otvoreni Balkan.

Sporazumi o međusobnom priznavanju ličnih karata, univerzitetskiih diploma i profesionalnih kvalifikacija koje su potpisali lideri šest zemalja Zapadnog Balkana na samitu u okviru Berlinskog procesa ocenjeni su kao korak napred u regionalnoj saradnji uz uverenje da će oni, zajedno sa bilateralnim sporazumima koje su neke zemlje već ranije zaključile doprineti olakšanom kretanju ljudi, obrazovanju mladih, otvorenosti tržišta rada u regionu, te ekonomskoj razmeni i saradnji u svim drugim oblastima. Izraženo je očekivanje da će sporazumi biti što pre ratifikovani kako bi otpočela njihova primena.

Očekujemo da će se kroz Berlinski proces i druge regionalne inicijative podstaći nastavak reformi u oblasti demokratizacije, vladavine prava i pravedne energetske tranzicije, kao i rešavanje preostalih otvorenih pitanja.

Nacionalni konvent će podsticati još snažniju ulogu civilnog društva u unapređenju saradnje u regionu.

Sorry, the comment form is closed at this time.