Poglavlje 10    Nacionalni konvent predložio amandmane na Pregovaračku poziciju Srbije za poglavlje 10 – Informaciono društvo i mediji

Nacionalni konvent predložio amandmane na Pregovaračku poziciju Srbije za poglavlje 10 – Informaciono društvo i mediji

Radna grupa Nacionalnog konventa za poglavlje 10, Informaciono društvo i mediji podržala je Pregovaračku poziciju Srbije za pristupanje Evropskoj uniji za poglavlje 10 i predložila nekoliko amandmana.

Prvu grupu amandmana čine predlozi koji se odnose na odgovore na primedbe koje već nekoliko godina iznosi Evropska komisija u svojim izveštajima o stanju u Srbiji, a jedan od najvažnijih je:

„Vlada Republike Srbije će odrediti nadležni organ i usvojiti Program podsticajnih mera za omasovljenje procesa digitalitacije poslovanja u kompanijama i organizacijama i to kroz: inicijalizaciju i koordinaciju digitalizacije poslovanja, ponudu standardizovanih aplikacija, podsticaje za nabavku opreme i softvera, obrazovanje kadrova, razmenu iskustava i dr.“.

Ovaj amandman je neophodan jer je Evropska komisija u svom Izveštaju o stanju u Srbiji 2020. godine navela: „neophodan je univerzalniji i dosledniji pristup digitalizaciji“. Istovremeno, domaća analitičarska kompanija „Mineco computers“ ukazuje da IT tržište u EU iznosi 800 evra , a domaće IT tržište  samo 82 evra po stanovniku.

Druga grupa amandmana potiče iz inicijativa i predloga koje je Radna grupa iznosila tokom razmatranja dosadašnjih priprema za prijem Srbije u Evropsku uniju. To su amandmani koji se odnose na mere za povećavanje kvota za studiranje informatike, unapređivanje digitalnih kompetencija svih građana, razvijanje primena IKT u cilju održivog razvoja, razvoj svesti i interesa za prijem Srbije u Evropsku uniju i dr.

Add Comment