Poglavlje 28    Nacionalni konvent: Zeleno svetlo za pregovaračku poziciju za poglavlje 28
Sastanak o pregovaračkoj poziciji

Nacionalni konvent: Zeleno svetlo za pregovaračku poziciju za poglavlje 28

Nacionalni konvent je na sastanku sa predstavnicima Narodne skupštine i resornih ministarstava, dao pozitivno mišljenje na sažetak pregovaračke pozicije za poglavlje 28 – Zaštita zdravlja i zaštita potrošača. Najavljeno je usvajanje pregovaračke pozicije na posebnom sastanku Odbora za evropske integracije u skladu sa procedurama Narodne skupštine.

U delu za diskusiju predstavnici ministarstva zdravlja govorili su o zaštiti javnog zdravlja i preventivi. Kao važne oblasti delovanja navedene su zaštita od prekomernog uticaja duvanskog dima i suzbijanje pandemije Kovida 19. S druge strane, predstavnici Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija deo svojih izlaganja posvetili su Zakonu o zaštiti potrošača.

Predstavnici Nacionalnog konventa iskoristili su i ovaj sastanak da se osvrnu na ključne preporuke za unapređenje kako zakonodavstvo tako i prakse u oblastima koje pokriva poglavlje 28.