Aktuelno    Održan sastanak Radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za Poglavlje 24 sa Pregovaračkom grupom za Poglavlje 24

Održan sastanak Radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za Poglavlje 24 sa Pregovaračkom grupom za Poglavlje 24

Članovi Radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za Poglavlje 24 sastali su se sa Pregovaračkom grupom za Poglavlje 24 kako bi razgovarali o izveštavanju i diskusiji o dosadašnjim rezultatima sprovođenja revidiranog Akcionog plana za Poglavlje 24 kao i o ispunjenosti prelaznih merila iz ovog poglavlja.

Sastanak su otvorili Bojan Elek, koordinator Radne grupe NKEU za Poglavlje 24 i zamenik direktora Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, Bojana Selaković, koordinatorka NKEU, Tanja Miščević ministarka za evropske integracije i Danilo Stevandić, predsednik Pregovaračke grupe za Poglavlje 24 i državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

„Volela bih da mnogi drugi slede ovu vrstu otvorenog dijaloga u kome se često ne slažemo“, rekla je Miščević i dodala da je dijalog ono što je potrebno našem društvu, posebno pored velikog interesovanja za temu koja se odnosi na Poglavlje 24.

„Svima nama je u interesu da ono što je do nas po pitanju pregovaračkog procesa uradimo nešto da ne bi dobijali uvek iste zamerke“, rekla je Selaković i dodala da pored toga što civilno društvo nije uvek zadovoljno, može se reći da je postojala neka vrsta uključenosti i razmene po pitanju rada u oblasti  Poglavlja 24.

Selaković je naglasila da se Srbija nalazi u ključnom istorijskom trenutku koji mora iskoristiti. „Sada je trenutak da budemo otvoreni i objektivni“, rekla je Selaković i dodala da je potrebno da se vratimo na ono što je fundament – pitanje političke volje.

„Evropske integracije predstavljaju jedan od četiri strateška prioriteta Ministarstva unutrašnjih poslova“, rekao je Stevandić i posebno istakao važnost dijaloga sa civilnim društvom koji je od suštinskog značaja. Stevandić je predstavio prisutnima najnovije korake koje su Pregovaračka grupa i Ministarstvo unutrašnjih poslova preduzeli.   

Bojan Elek, koordinator Radne grupe NKEU za Poglavlje 24 i zamenik direktora Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, istakao je da Radna grupa jeste pohvalila proces konsultacija o Nacrtu zakona o unutrašnjim poslovima koji je trajao od januara do aprila, ali da je tekst i dalje sporan u ključnim delovima. „Ovo je posebno problematično ako se uzme u obzir prelazno merilo iz Poglavlja 24 o potrebi da se ograniči uticaj politike i organizovanog kriminala na operativni rad policije, o čemu nije bilo slaganja između predstavnika MUP-a i civilnog društva,“ napomenuo je Elek.

O pomacima u oblasti pravde, slobode i bezbednosti razgovarala je i Miščević  i objasnila da su neki od njih usaglašavanje srpskog viznog režima sa „crnom šengenskom listom“, Šengenski akcioni plan i rasprave o novom Zakonu o unutrašnjim poslovima.

„Prelazna merila za Poglavlja 23 i 24 su važna stvar koja nas očekuje“, naglasila je Miščević i  dodala da obe pregovaračke grupe rade detaljnu samoprocenu kako proces ne bi bio ničim zaustavljen.

„Po pitanju Poglavlja 23 i 24 moramo da demonstriramo vrstu i mobilizacije i volje da uradimo što je do nas da ne moramo da slušamo istu vrstu zamerki iznova“, zaključila je Selaković.