Poglavlje 22    Održan skup posvećen pametnoj specijalizaciji

Održan skup posvećen pametnoj specijalizaciji

Izvor: Vojvodina uživo

Radna grupa Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, koja prati Poglavlje 22 – Regionalni razvoj i koordinacija strukturnih instrumenata, organizovala je stručni skup posvećen ulozi strategije pametne specijalizacije u razvoju Nomenklature statističkih teritorijalnih jedinica (NSTJ 2) regiona u Republici Srbiji.

Skup je održan u Privrednoj komori Vojvodine u Novom Sadu, a prisutni su imali priliku da se upoznaju sa elementima strategije za period 2020–2027. godine i načinima na koje njeno sprovođenje doprinosi stvaranju uslova za razvoj NSTJ 2 regiona u Srbiji, a to su Beogradski region, regioni Vojvodine, Šumadije i Zapadne Srbije, Južne i Istočne Srbije i Region Kosovo i Metohija. Sama nomenklatura NSTJ 2 veoma je važna, budući da je reč o osnovnom nivou primene politika regionalnog razvoja.

Pametna specijalizacija (S3 – Smart Specialization Strategy) osmišljena je u okviru reformisane kohezione politike Evropske komisije, kao lokalno utemeljen strateški pristup identifikaciji prioritetnih oblasti koje treba podržati. Razvoj strategije je, zapravo, osnovni uslov korišćenja evropskih strukturnih i kohezionih fondova i koordinacije u programiranju i korišćenju fondova Evropske unije.

Donošenje strategije pametne specijalizacije na NSTJ 2 nivou ujedno je i preduslov za konkurisanje za sredstva iz strukturnih fondova.

Današnji konstruktivni dijalog između predstavnika organizacija civilnog društva, aktera regionalnog razvoja Srbije i akademske zajednice umnogome doprinosi sagledavanju glavne prepreke bržem napretku Srbije na putu evropskih integracija, posebno kada je u pitanju unapređenje institucionalnog kapaciteta kako na lokalnom, tako i na regionalnom nivou, za otkrivanje razvojnih potencijala i jačanje apsorpcione moći za korišćenje sredstava iz fondova EU.

Pokrajinski sekretar za privredu i turizam dr Nenad Ivanišević dao je osvrt na pametnu specijalizaciju u funkciji razvoja turizma u Vojvodini, uz primere dobre prakse koji potkrepljuju njenu ulogu u unapređenju ove privredne grane.

,,Lepo je govoriti o temi koja je budućnost i zahvaljujem Konventu i Privrednoj komori Vojvodine na organizaciji današnjeg skupa, koji nam omogućava da govorimo o stvarima koje će se desiti i da vrlo objektivno kažemo gde smo danas. Govorimo o rezultatima u turističkoj privredi i šaljemo poruku da se očekuje veća produktivnost, ali i modernizacija privrede. Ne možemo se zaustaviti i prekinuti obrazovanje, jer će se u tom slučaju privreda pretvoriti u stari zanat. Potrebna nam je visokosofisticirana proizvodnja i ponosan sam na to što je Vojvodina centar IT industrije u regionu”, rekao je Ivanišević, dodavši da cela privreda mora da shvati šta je tržište, koje su okolnosti na njemu, šta se od nje očekuje i koji nivo produktivnosti je neophodan za isplativost proizvodnje.

Otvarajući skup, pokrajinski sekretar Ivanišević je naglasio da je sprovođenje svih zadataka u okviru strategije veoma važno, prevashodno zbog dostizanja određenog visokog kvaliteta života građana i povoljne privredne klime u AP Vojvodini i Republici Srbiji, zbog neophodnosti sprovođenja digitalne transformacije privrede i poljoprivrede, kao i zbog promene percepcije o privredi i aktuelnih trendova.

Strategija pametne specijalizacije (S3) predstavlja sveobuhvatnu agendu za privrednu transformaciju koja uključuje usmeravanje podrške i investicija na ključne nacionalne, odnosno regionalne prioritete, izazove i potrebe za razvojem zasnovanim na znanju, komparativnim prednostima i potencijalu određene države ili regiona. Potom uključuje podršku tehnološkim i praktičnim inovacijama sa ciljem da se ohrabre investicije privatnog sektora. Strategija je zasnovana na dokazima i postojanju sistema praćenja i evaluacije.

Prema glavnom dokumentu za njeno sprovođenje koji je razvila Evropska komisija (Guide to Research and Innovation Strategies for Smart Specialisations), ona obuhvata šest osnovnih koraka, a zasnovana je na procesu preduzetničkog otkrivanja, pri čemu su preduzetnici u širem smislu (privredna društva, visokoobrazovne institucije, individualni inovatori) u najboljoj poziciji da otkriju oblasti istraživanja, razvoja i inovacija u kojima država ili region može napredovati sa postojećim proizvodnim potencijalom.

Proces preduzetničkog otkrivanja (Entrepreneurial Discovery Process – EDP) predstavlja ključni deo definisanja prioriteta strategije. Neophodnost postojanja tog procesa govori da je potreban mehanizam kako bi se saslušali preduzetnici, istraživači i građani u cilju identifikacije potencijalnih prioriteta, uz preduzetničko učenje koje je, kao interaktivan proces, zasnovano na ciljanom dijalogu različitih subjekata radi otkrivanja prioritetnih oblasti pametne specijalizacije i razvoja politika za njihovu implementaciju.

 

Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.