Poglavlje 10    Podrška realizaciji medijske strategije – Izveštaj sa sednice Radne grupe
Izvor: Unsplash

Podrška realizaciji medijske strategije – Izveštaj sa sednice Radne grupe

Radna grupa Nacionalnog konventa za poglavlje 10 – Informaciono društvo i mediji, razmatrala je realizaciju Akcionog plana za sprovođenje Strategije razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji 2020-2025 godine.

Nataša Dragojlović koordinatorka Nacionalnog konventa predstavila je novu metodologiju za pristupanje Srbije EU. U skladu s novom metodologijom, poglavlje 10 pripada  klasteru 3 – Konkurentnost i inkluzivni rast [1].

Osnovni cilj Strategije je da obezbedi unapređivanje sistema javnog informisanja time što garantuje slobodu izražavanja, slobodu medija, bezbednost novinara, medijski plularizam, razvijeno medijsko tržište, osnaženu novinarsku profesiju, medijsku pismenost građanstva i povećanu objektivnost medijskih  sadržaja. U proteklom periodu intenzivno se radilo na ostvarivanju ovih ciljeva.

Slavica Trifunović, pomoćnica ministra kulture i informisanja, ukazala je da se Ministarstvo u okvuru realizacije Akcionog plana posebno angažovalo na:

   • usklađivanju sa pravnim okvirom EU i obavljanju svih priprema kako bi se izmene i dopune Zakona o javnom informisanju i medijima usvojile u IV kvartalu ove godine,
   • unapređivanju administrativnog, institucionalnog i kadrovskog kapaciteta
   • okončanju procesa privatizacije medija i brisanje Tanjuga iz Registra privrednih društava
   • mapiranju oblasti u kojima nedostaju istraživanja,
   • jačanju medijske pismenosti i izradi priručnika za medijsku pismenost  za javnu upravu,
   • saradnji sa Misijom OEBS
   • izradi mišljenja kojim se traži izmena Krivičnog zakonika kako bi se povećala bezbednost novinara,

Dodatno, iznete su primedbe na Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i posebno osporen pokušaj da se proširi krug organa koji ne moraju da odgovaraju na zahteve za informacije. Radna grupa zahteva da se ne širi krug subjekata protiv kojih se ne može podneti žalba, kao i da se protiv državnih rukovodilaca koji ne izvrše rešenje Poverenika može izricati novčana kazna i dr.

Nino Brajović je naglasio da nije izvršena izmena u Zakonu  o porezu na imovinu u čl.76, kako bi se izjednačilo poresko opterećenje izdavača medija u odnosu na ostala privredna društva.

Članovi Radne grupe za poglavlje 10 ocenili da se Akcioni plan uglavnom uspešno sprovodi  i da  Izveštaj sa sednice treba dostaviti nadležnim organima.

 

[1] U klasteru 3 nalaze se i poglavlja: 15 – Energetika, 16 – Oporezivanje, 17 – Ekonomska i monetarna politika, 19 – Socijalna politika i zapošljavanje, 20 – Preduzetništvo i industrijska politika, 26 – Obrazovanje i kultura, 28 – Zaštita potrošača i zaštita zdravlja.  Pet poglavlja iz ovog klastera je već otvoreno

Add Comment