Poglavlje 10    Poruke sa sednice Radne grupe za poglavlje 10

Poruke sa sednice Radne grupe za poglavlje 10

Radna grupa Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za poglavlje 10 (informaciono društvo i mediji) razmatrala je “Godišnji izveštaj Evropske komisije o stanju u Srbiji u 2020 godini”.

Srbija je poslednjih godina postigla zapažene uspehe u informatizaciji i neki od njih su i pomenuti u Izveštaju Evropske komisije.  Evropska komisija je u svom Izveštaju za 2020. godinu konstatovala: ”Srbija je umereno pripremljena u oblasti informaciono društvo i mediji. Ostvaren je ograničen napredak u sprovođenju preporuka iz prethodnog izveštaja”. Evropska komisija već treću godinu za redom, iznosi većinom iste primedbe vezane za Poglavlje 10 i one treba da zasluže punu pažnju Vlade i nadležnih državnih organa.

Radna grupa NKEU za poglavlje 10 je razmatrala i analizirala primedbe iz Izveštaja Evropske komisije, a koje se odnose na poglavlje 10, i smatra da iznete primedbe u Izveštaju EU izražavaju stvarno stanje i predlaže Vladi i nadležnim državnim organima i organizacijama da pristupe njihovoj realizaciji.

Nesprovođenjem pomenutih zadataka onemogućava se otvaranje Poglavlja 10 i Srbija trpi štetne posledice. Realizacija ovih zadatala nije važna samo za proces pristupanja u Evropsku uniju već je bitna i za dalji razvoj informacionog društva u Srbiji i ukupni razvoj Srbije.

Predlažemo da Vlada obaveže sve nadležne državne organe, da zadataka iz svoje nadležnosti unesu u program rada za 2021. godinu i utvrde rokove za njihovu realizaciju.

Radna grupa za poglavlje 10 je spremna za saradnju sa nadležnim organima u realizaciji svih pomenutih zadataka.

Polazeći od konstatacija iz Izveštaja Evropske komisije i diskusija na sednici Radne grupe, predlažemo da nadležni državni organi i organizacije hitno pristupe realizaciji sledećih zadataka:

  • Uskladiti zakonodavstvo u oblasti elektronskih komunikacija sa ažuriranim regulatornim okvirom EU, uključujući i novi Evropski zakonik o elektronskoj komunikaciji (Ministarstvo za trgovinu turizam i telekomunikacije).
  • Obezbediti punu finansijsku i operativnu nezavisnost RATEL-a i REM-a u skladu sa pravnim tekovinama EU i ojačati njihov kapacitet za operativni rad (RATEL, REM i Ministarstvo za trgovinu turizam i telekomunikacije, kroz predlaganje novog Zakona o elektronskim komunikacijama).
  • Obezbediti sprovođenje mera zaštite konkurencije i pristup odgovarajućoj infrastrukturi za operatore na tržištu (kanali, stubovi, optička vlakna, infrastruktura lokalne petlje), pre svega na nivou lokalne uprave (Ministarstvo za trgovinu turizam i telekomunikacije i Telekom Srbija).
  • Predložiti Zakon o pristupu širokopojasnom internetu (predlog Zakona – Ministarstvo za trgovinu turizam i telekomunikacije).
  • Potreban je univerzalniji i dosledniji pristup digitalizaciji, kao i efikasna koordinacija svih zainteresovanih strana da bi se prevazišla visoka fragmentacija i nedoslednost u sprovođenju politika (Vlada Republike Srbije, Ministarstvo za trgovinu turizam i telekomunikacije i Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu).
  • Administrativni kapaciteti resornog ministarstva su dodatno smanjeni, dok su kapaciteti inspekcija ostali na istim nivou. Fluktuacija osoblja i dalje izaziva zabrinutost (Vlada Republike Srbije, Ministarstvo za trgovinu turizam i telekomunikacije i Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu).
  • Potrebno je završiti aktivnosti na uvođenju Evropskog sistema hitnih poziva 112 (Ministarstvo za unutrašnje poslove).
  • Potrebno je usvojiti ostale podzakonske akte za primenu Zakona o elektronskoj upravi (Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu).
  • Polazeći od usvojenog Akcionog plana za sprovođenje Strategije razvoja sistema javnog informisanja, predviđena je realizacija nekoliko desetina mera, a koje se odnose na: unapređenje bezbednosti novinara, sistem medijskog sufinansiranja projekata, uspostavljanje zakonske i institucijalne zaštite, profesionalnu autonomiju novinara i urednika u odnosu na pritiske, poboljšanje položaja lokalnih i regionalnih medija, obezbeđivanje nezavisnosti javnih medijskih servisa i Regulatornog tela za elektronske medije i dr. Koordinacija i organizacija realizacije svih ovih aktivnosti: Ministarstvo za kulturu i informisanje.
  • Strategija Regulatorne agencije za elektronske medije(REM) za razvoj radijskih i audiovizuelnih medijskih servisa još nije usvojena. Takođe, REM ne uspeva da efikasno prati i kažnjava emitere koji ne ispunjavaju sve zakonske obaveze u pogledu programskih sadržaja.( Regulatorna agencija za elektronske medije(REM).

Radna grupa NKEU za poglavlje 10 planira da nakon 6 meseci razmatra stanje realizacije zadataka iz pomenutog Izveštaja Evropske komisije i molimo da nadležni organi odrede osobu za kontakt sa Radnom grupom NKEU za poglavlje 10.

Radna grupa će ove Poruke dostaviti Vladi Republike Srbije, nadležnim državnim organima, skupštinskim odborima, objaviti na sajtu Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji i ponuditi zainteresovanim medijma.

Nikola Marković, Koordinator Radne grupe NKEU za poglavlje 10

Add Comment