Uncategorized @sr    Prvi radni sastanak Međusektorske podgrupe za slobodu izražavanja i medije

Prvi radni sastanak Međusektorske podgrupe za slobodu izražavanja i medije

17. oktobar 2016.

U okviru Nacionalnog Konventa o EU počela sa radom Međusektorska podgrupa za slobodu izražavanja i medije i poziva eksperte i organizacije da se priključe radu ove Podgrupe.

Potrebu za osnivanje ove Podgrupe smo prepoznali u tome da mere previđene Akcionim planom za Poglavlje 23 samo delimično mogu da utiču na razvoj slobode govora i medija u Srbiji, dok se mnoga druga pitanja koja direktno i indirektno utiču na medije, nalaze u drugim poglavljima.

Ključna pitanja koja smo do sada identifikovali su:

Poglavlje 5 – Finansiranje medija kroz javne nabavke;

Poglavlje 8 – Kontrola koncentracije medijskog vlasništva i konkurencije;

Poglavlje 10 – Nezavisnost regulatornih tela u oblasti medija, nezavisnost rada javnih servisa i kontrola programskih sadržaja;

Poglavlje 23 – Zaštita novinara, regulisanje državnog finansiranja medija, okončanje kontrole medija od strane države i curenje informacija iz istraga u medije;

Poglavlje 28 – Kontrola medija kroz finansiranje reklamnog sadržaja;

Poglavlje 32 – Nadzor trošenja budžetskog novca od strane Državne revizorske institucije za finansiranje političkih partija i konkurse za sufinansiranje medija (naročito na lokalnom nivou).

Prvi radni sastanak sa zainteresovanim organizacijama i pojedincima će se održati 28. oktobra 2016. godine u podne, u Biblioteci Kuće ljudskih prava – Kneza Miloša 4. Na ovom sastanku, upoznaćemo vas detaljnije sa našim dosadašnjim radom, okvirnim planom daljih aktivnosti i utvrditi dalje korake i načine zajedničkog rada.

Sa nadom da ćete odlučiti da nam se pridružite u ovoj inicijativi, molim vas da pošaljete potvrdu učešća do utorka 25. oktobra.

Takođe, na sledećem linku vam je dostupna pristupnica za Podgrupu: http://eukonvent.org/prijavljivanje-za-clanstvo-u-radnim-grupama/

Add Comment