Aktuelno    Razmatran Nacrt zakona o informacionoj bezbednosti

Razmatran Nacrt zakona o informacionoj bezbednosti

Radna grupa za poglavlje 10 Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, u saradnji sa Društvom za informatiku Srbije razmatrala je Nacrt zakona o informacionoj bezbednosti, koji je pripremilo Ministarstvo informisanja i telekomunikacija (MIT).

Nacrt zakona o informacionoj bezebednosti je pripremljen kako bi se reagovalo na sve masovnije ugrožavanje informacione bezbednosti i obezbedilo usklađivanje domaćeg Zakona sa Direktivom EU 2022/2555 Evropskog parlamenta i Aktom o sajber bezbednosti EU 2019/881.

Uvodne napomene su izneli prof. dr Đorđe Krivokapić, Milan Vоjvodić, Saša Milаšinović, Branislav Dobrosavljević, Nikola Marković, dr Sranislav Polić, dr Njegoš Dragović i Branko Berić.

Učesnici  skupa su konstatovali da su u Nacrtu znatno detallnije obrađene normativne mere za uspešnije obezbeđivanje informacione bezbednosti u savremenim uslovima. Izneto je desetak amandmana na Nacrt i oni su dostavljeni Ministarstvu informisanja i telekomunikacija kao predlagaču.

Sastanak je bio pogodna prilika da se pokrene i nekoliko pitanja od šireg interesa. Jedno od njih je pitanje zašto je predloženo da MIT kao nadležni organ ne vrši nadzor i nad aktivnostima samostalnih operatora (Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo spoljnih poslova, Ministarstvo odbrane,  Narodna banka Srbije i BIA). Povodom toga, izneto je mišljenje da je u cilju celovite i jedinstvene primene koncepta informacione bezbednosti neophodno da MIT bude osposobljen da vrši nadzor nad poslovima bezbednosti u svim organima i organizacijama. Dodatno, istaknuto je da u Nacrtu nisu predložene odgovarajuće mere u oblasti preventive, veštačke inteligencije i standardizacije poslovanja.

Primećeno je da je praksa Poverenika vrlo uspešna pri zaštiti podataka o ličnosti i predloženo je da se razmotri mogućnost da se umesto Kancelarije za informacionu bezbednost, obrazuje slično nevladino i nezavisno telo za informacionu bezbednost.

Konstatovano je da je pohvalno što se brzo reagovalo sa inicijativom za usaglašavanjem važečeg Zakona sa pravnim okvirom EU u obalsti informacione bezbednosti.