Aktuelno    Razmatrani Nacrt zakona o javnom informisanju i medijima i Nacrt zakona o elektronskim medijima

Razmatrani Nacrt zakona o javnom informisanju i medijima i Nacrt zakona o elektronskim medijima

Radna grupa Nacionalnog konventa o EU za poglavlje 10 (Informaciono društvo i mediji) i Društvo za informatiku Srbije organizovali su 21. septembra 2023. razmatranje Nacrta zakona o javnom informisanju i medijima i Nacrta zakona o elektronskim medijima.

Javnost je dugo očekivala ove zakone sa očekivanjem da oni utiču da se unapredi izuzetno konfuzno stanje medija u Srbiji. Opšti je utisak da je ostvaren napredak u stvaranju povoljnijeg pravnog ambijenta, ali javna rasprava pokazuje  da su i dalje prisutne i brojne primedbe i dileme. Učesnici u diskusiji, a posebno oni koji su učestvovali u stvaranju Strategije razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji za period 2020-2025. godine, smatraju da predloženi nacrti nisu u potpunosti saglasni sa pomenutom Strategijom.

Učesnici skupa predstavili su konkretne primedbe na pomenute Nacrte zakona od kojih treba posebno ukazati na sledeće:

Za sadašnje stanje u medijima je odgovorno Regulatorno telo za elektronske medije (REM) zbog svog nečinjenja. Zbog toga je neophodno da, sa usvajanjem Zakona o elektronskim medijima, prestane njegov mandat i izaberu se novi članovi ovog tela pod uslovima koji su predviđeni novim Zakonom.

Zaključeno je da je u javnosti prisutno mišljenje da treba ukinuti rijaliti programe uz to da bi najmanje trebalo ograničiti njihovo emitovanje na vreme posle 00:00 časova.

U  članu 119, stavu 2 predviđeno je „da se u roku od 6 meseci od dana primanja upozorenja podnesu dokazi da je okončano stanje koje dovelo do narušavanje medijskog pluralizma“. Na sastanku je istaknuto da je potrebno skratiti rok za podnošenje dokaza.

Konstatovano je da je neophodno još susreta i usaglašavanja između zainteresovane javnosti i predlagača zakona pre upućivanja pomenutih Nacrta zakona u Narodnu skupštinu.