Uncategorized @sr    Reforma inspekcija za bolje privredno okruženje i smanjenje rada na crno

Reforma inspekcija za bolje privredno okruženje i smanjenje rada na crno

18. decembar 2014. godine

Juče je u Nišu održana Treća sednica Radne grupe Nacionalnog konventa o EU koja prati poglavlja 2 Sloboda kretanja radnika, i 19 Socijalna politika i zapošljavanje, a teme su bile reforma celokupnog sistema inspekcijskog nadzora i predlozi za unapređenje efikasnosti inspekcije rada u suzbijanju rada na crno. Sednicu je sazvala Fondacija “Centar za demokratiju,“ koja u okviru Konventa koordinira Radnu grupu za Poglavlja 2 i 19.

Rezultati najnovijeg ispitivanja stavova građana, koje je sprovela Fondacija Centar za demokratiju pokazuju da oko polovine građana Srbije ima zamerke na rad inspekcijskih službi, od čega je najveći broj pritužbi na račun neažurnosti, nezainteresovanosti i spore reakcije inspektora, kao i na njihovo neizlaženje na teren.

Vidosava Džagić, državni sekretar Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave govorila je na sednici o Nacrtu Zakona o inspekcijskom nadzoru i navela je da je probleme koje su građani prepoznali, privreda takođe prepoznala u ranijim istraživanjima.

– Poslodavci koji primenjuju sve standarde biće svrstani u manje rizičnu kategoriju. Zakon je baziran na preventivi, – istakla je Džagić.

Zakon donosi novine u pogledu umrežavanja inspekcija, planiranja nadzora, izveštavanja. Predviđena je i koordinacija sa drugim organima. Planirane su i različite obuke za inspektore u narednim fazama, jer se po rečima državnog sekretara mora promeniti odnos inspektora prema strankama.

Predstavljen je i predlog praktične politike „Srbija bez rada na crno – unapređenje uloge inspekcija rada u suzbijanju neformalne zaposlenosti“ čije su osnovne preporuke uspostavljanje jedinstvenog informacionog sistema kojem će pored inspekcije rada pristup imati i Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja, prekršajni sudovi, druge inspekcije, MUP, kao i Agencija za privredne registre što može doprineti ne samo suzbijanju rada na crno već i sive ekonomije uopšte i zasebne internet stranice Inspektorata za rad.

Predloge praktične politike podržali su: Unija poslodavaca Srbije, UGS Nezavisnost, Filijale nacionalne službe za zapošljavanje u Nišu i 10 organizacija civilnog društva iz različitih delova Srbije.

Add Comment