Dijalog Beograda i Prištine    Saopštenje za javnost povodom godinu dana od pokretanja Unutrašnjeg dijaloga o Kosovu i Metohiji

Saopštenje za javnost povodom godinu dana od pokretanja Unutrašnjeg dijaloga o Kosovu i Metohiji

24. jul 2018. godineDanas se navršava godinu dana od pokretanja Unutrašnjeg dijaloga o Kosovu i Metohiji čiji je cilj bio uključivanje svih relevantnih društvenih aktera u javnu debatu o mogućim rešenjima kosovskog pitanja. Radna grupa Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za Poglavlje 35 prihvatila je poziv za učešće u Unutrašnjem dijalogu i organizovala je sastanak sa predsednikom Republike na kojem su predstavljeni zajednički stavovi o principima za rešavanje kosovskog pitanja, kao i pojedinačni stavovi članova Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji.Podsećamo javnost da naši zajednički stavovi podrazumevaju da prioritet u procesu rešavanja kosovskog pitanja bude očuvanje mira i bezbednosti u regionu; da predlog sveobuhvatnog rešenja za normalizaciju odnosa omogući nesmetan put Srbije ka članstvu u Evropskoj uniji, i da rešenje bude kompromisno, realno i održivo. Takođe smo tražili da se nastavi sa Unutrašnjim dijalogom u formi koja omogućava otvoreni i konstruktivni dijalog između predstavnika vlasti, opozicije, organizacija civilnog društva i drugih zainteresovanih strana, jer je to jedini način da se postigne društveni konsenzus, obezbedi primena i osigura održivost predloženog rešenja. Tekst zajedničkih stavova članica Radne grupe dostupan je ovde.Imajući u vidu da nema informacija o rezultatima Unutrašnjeg dijaloga, pozivamo predstavnike vlasti, pre svega predsednika Republike i Vladu Republike Srbije da obaveste javnost o sledećim pitanjima:

  • Da li još uvek traje Unutrašnji dijalog o Kosovu i Metohiji, ili je taj proces završen?
  • Kada će biti dostupan javnosti analitički izveštaj koji je proistekao iz javnih diskusija koje su se vodile u okviru Unutrašnjeg dijaloga o Kosovu i Metohiji?

Normalizacija odnosa sa Prištinom predstavlja važan uslov za evropske integracije Srbije. Otuda Radna grupa za Poglavlje 35 još jednom poziva predsednika Srbije i Vladu Republike Srbije da nastavi sa javnim dijalogom o Kosovu i Metohiji i da ga učini što transparentnijim, a sve u cilju pronalaženja rešenja koje bi dovelo do stvaranja uslova za trajni mir u regionu i nesmetani put Srbije ka evropskim integracijama.

Add Comment