Poglavlje 4    Sednica Radne grupe Konventa za poglavlja 4 i 9

Sednica Radne grupe Konventa za poglavlja 4 i 9

Sastanak Radne grupe Nacionalnog konventa o EU koja prati pregovore o pristupanju Srbije EU u pregovaračkom Poglavlju 4 (Slobodno kretanje kapitala) i Poglavlju 9 (Finansijske usluge), a kojom koordinira Centar za evropske politike, održan je u prostorijama CEP-a u Beogradu.

Na sastanku je Vida Uzelac, koordinatorka Radne grupe za Poglavlja 4 i 9 istakla da se, nakon promena koordinatorke NKEU, ocekuje održavanje sastanka sa svim koordinatorima radnih grupa.  Članovi RG su se složili da se sastanci odrzavaju mesecno,  naredni sastanak je planiran polovinom novembra 2022., nakon formiranja nove Vlade. Na njemu bi se diskutovalo o modalitetima komunikacije sa Koordinacionim telom i nadleznim institucijama (za PG4 i 9 – Ministarstvo finansija i Narodna banka Srbije), sa ciljem intenziviranja saradnje. Kratko su razmotrene i preporuke Izveštaja EK o napretku Srbije za 2022. godinu i konstatovano da je ostvaren nedovoljan napredak, da se preporuke iz prethodne godine ponavljaju.