Poglavlje 4    Tržište kapitala i finansijske usluge – Izazovi i problemi

Tržište kapitala i finansijske usluge – Izazovi i problemi

Na sastanku radne grupe Nacionalnog konventa za poglavlja 4 (Slobodno kretanje kapitala) i 9 (Finansijske usluge), članovi radne grupe razgovarali su o izazovima i problemima na tržištu kapitala i u oblasti finansijskih usluga. Poglavlja 4 i 9 su otvorena i pripadaju Klasteru 2 – Unutrašnje tržište.

Agencija za osiguranje depozita bila je u fokusu rada radne grupe. Uredbom iz maja 2020. godine Agencija je podigla procenat sredstava koja se mogu deponovati sa 30% na 100% uz napomenu da će se ova uredba ukinuti u trenutku ukidanja vanrednog stanja. Iako je vanredno stanje ukinuto pomenuta uredba je još uvek na snazi.

Na sastanku je bilo reči o ektronskim fakturama, mogućnostima za promenu smart contract tehonogije, i stanju na Beogradskoj berzi kao i izazovima na tržištu kapitala.