Poglavlje 28    SREMSKA MITROVICA: Neka Pravda vlada u Poglavlju 28 – Zaštita potrošača i zaštita zdravlja

SREMSKA MITROVICA: Neka Pravda vlada u Poglavlju 28 – Zaštita potrošača i zaštita zdravlja

Nacionalni konvent o EU predstavio je analizu „Vladavina prava kroz Poglavlje 28 – Zaštita potrošača i zaštita zdravlja“ u Sremskoj Mitrovici, 6. novembra 2020.

Na događaju su, zajedno sa predstavnicima Konventa, u diskusiji uzele učešće i lokalne organizacije civilnog društva, preduzetnici, predstavnici lokalne samouprave i mediji. Diskutovalo se o vezi između vladavine prava i zaštite potrošača, o izazovima reforme u ovoj oblasti i preporukama za njihovo unapređenje.

Koautor analize Dušan Protić iz CEP-a zaključuje da je vladavina prava tema koja se ponavlja u procesu pristupanja EU, u svim razgovorima, zahtevima i pregovorima.

Sofija Mandić iz Centra za pravosudna istraživanja – CEPRIS, ujedno i koautorka analize,  smatra da je za javno zdravlje važno poštovanje propisa i da su nam dešavanja u proteklih osam meseci to i pokazala. Događaj je otvorila koordinatorka Nacionalnog konventa o EU, Nataša Dragojlović.

Analiza je izrađena u okviru Konventovog projekta „Neka pravda vlada! / Let the justice rule!“ koji finansira Ambasada Kraljevine Holandije u okviru programa Matra.

Analizu sa preporukama autora možete pronaći na linku.

Add Comment