Održivi razvoj    Šta nam donosi otvaranje Klastera 4

Šta nam donosi otvaranje Klastera 4

Povodom otvaranja klastera 4 četiri Radne grupe koje prate životnu sredinu, energetiku, transportnu politiku i transevropske mreže organizovale su u Subotici zajednički događaj.

Prenosimo ključne poruke sa skupa.

U sektoru zaštite životne sredine i klimatskih promena važna je izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda budući da Srbiji nedostaje oko 350 postrojenja. Kako bismo dostigli evropske standarde, potrebno je da se otklone svi problemi u vezi sa izdavanjem integrisanih dozvola industrijskim postrojenjima. Proces javnih rasprava i javnih uvida u dokumenta, zakone i ostale propise potrebno je uskladiti sa odredbama Arhuske konvencije, uz široko učešće javnosti. Ostaje i značajan pritisak na lokalne samouprave da izmene planska dokumenata, i reše imovinska pravna pitanja.

Sredstva koja će biti potrebna za ovo poglavlje su 12 milijardi evra.

Od 2023. godine Srbija neće biti konkurentna za izvoz čelika, cementa, hemikalija i veštačkih đubriva, a nakon toga i za sve proizvedeno korišćenjem energije iz uglja i drugih neobnovljivih izvora.

U sektoru energetike ostvaren je napredak usvajanjem nove regulative, i akcionog plana za usklađivanje sa pravnim tekovinama Evropske unije koje se tiču minimalnih rezervi nafte i naftnih derivata i akcionog plana za razdvajanje u sektoru gasa. Predstoji nam potpuna implementacija usvojenih akata. Istaknuta je specifičnost ovog poglavlja u vezi sa poštovanjem Ugovora o Energetskoj zajednici..

Sa osvrtom na trenutna dešavanja i ispadanja sistema snabdevanja električnom energijom, članovi Konventa su istakli strateški i evropski značaj Srbije, i njenih potencijala u hidro energiji – naročito velikih reverzibilnih hidroelektrana, kao što su Đerdap 3 i Bistrica. Ova postrojenja nastavljaju da budu značajna za balansiranje na mreži ostalih obnovljivih izvora energije, što je izostavljeno iz Pregovaračke pozicije za poglavlje 15. Kada su u pitanju termocentrale na ugalj, istaknuto je da zbog visokih taksi na zagađenje i taksi na CO2 one neće moći da opstanu na mreži, tj. na zajedničkom evropskom tržištu energije gde su se slična stara postrojenja davno zatvorila. Samim tim, dodatne investicije u termocentrale na ugalj nisu potrebne.

Donosioci odluka su pozvani na što urgentnije uključivanje šire stručne javnosti u proces izrade Integrisanog nacionalnog plana za energetiku i klimu i nove strategije razvoja energetike, i akcionog plana za pravednu energetsku tranziciju, kojima se Srbija usmerava ka ugljeničnoj neutralnosti.

Postojeći trenutno važeći zakon o eksproprijaciji, zakon o rudarstvu, i zakon o planiranju i izgradnji je potrebno izmeniti jer se sada preko njih krše ljudska i manjinska prava. Istaknut je primer grada Bora u kom se krše manjinska prava Vlaha, ugrožava životna sredina i zdravlje stanovništva.

U sektoru saobraćaja potrebna je Strategija razvoja saobraćaja čime bi se otklonio ključni nedostatak u usklađivanju Srbije sa standardima EU. Razvoj saobraćaja mora biti u skladu sa ekološkim, energetskim, socijalnim i prostorno-planskim ciljevima.

Radne grupe Konventa poručile su da je otvaranje Klastera 4 dobra vest ukoliko se to iskoristi na pravi način i sprovedu konkretne mere i aktivnosti u sektorima obuhvaćenim klasterom.